$left
$middle

Från enVRment hösten 2020 på Malmö Museer. Foto: © Matilda Thulin / Malmö Museer

Mellanstadiet i fokus för enVRment våren 2021

Samarbetet mellan Wisdome och kognitionsvetenskapen på Lunds universitet kring enVRment har fått pausas under vintern på grund av den rådande pandemin. Nu har samtalen återupptagits för att fortsätta arbetet våren 2021.

Studenter från Lunds universitet (VR-labbet på Lunds tekniska högskola samt kognitionsvetenskapliga institutionen) har tillsammans tagit fram ett VR-spel för skolungdomar kring konsekvenser av de miljöval de gör. Produktionen har lett fram till ett forskningsprojekt där man tittar på om denna typ av teknik kan vara ett komplement till det traditionella lärandet, speciellt på platser som science centers och museer. Tidigare har vi berättat om det test som gjordes på Malmö Museer med en högstadieklass under hösten, läs artikeln här.

Målet har varit att också bredda testgruppen med mellanstadieelever och detta arbetas nu med att genomföra under våren. Malmö Museer bidrar med ett pedagogiskt program kopplat till spelupplevelsen. Genom denna hybrid av ny teknik och traditionellt pedagogiskt program kan man bygga en större kontext och stärka lärandet för barn och unga. Testet hoppas kunna genomföras under april/maj för att sedan gå in i forskningsfas med fler skolor och klasser.

sv
sv