$left
$middle

Fotograf: Amanda Ricciardi, Korta Ben/Ikoncept AB

Entreprenörskap och hållbarhet blir ett i Food Malmös inkubatorsprogram

Förra veckan avslutades Food Malmös inkubatorsprogram för matentreprenörer, där tolv start-ups deltagit i digitala träffar för att utveckla sin affärsidé. Programmet är avslutat, men arbetet för ett hållbart matsystem i Malmö fortsätter.

När projektet Food Malmö startade 2019 identifierade projektgruppen brister i förutsättningarna för affärsutveckling baserad på lokal matproduktion. Inkubatorsprogrammet blev projektgruppens svar på problemet.

- Programmet är en sammansättning av viktiga delar för ett hållbart matentreprenörskap med syfte att hjälpa start-ups att vidareutveckla sin idé. Vi pratar hållbara affärsplaner, livsmedelssäkerhet och marknadsföring och visar hur allt hänger samman, berättar Carlos Rojas Carvajal som är projektledare på miljöförvaltningen och Food Malmö.

I förra veckan avslutades programmet med en öppen slutpresentation och pitchdag. Jinan Hmouda (@jinanscatering) var en av deltagarna och hade målet att utveckla sin idé om autentisk Libanesisk mat till vardag och fest.

- Jag är väldigt positiv till programmet och har lärt mig massor. Vid varje möte fick vi träffa experter inom olika teman kopplade till mat och entreprenörskap där hållbarhetsaspekten var genomgående, berättar hon.

Jinan hade precis registrerat sitt företag när hon började Food Malmös inkubatorsprogram.

- Jag var precis i en uppstartsfas och både programmet i sig och deltagarna fick mig och min affärsidé att växa. Vi har kunnat stötta varandra och utvecklat våra respektive nätverk. Nu känner jag att jag har mer kött på benen och en större insikt i branschen där jag inte är ensam, fortsätter hon.

Bild från sluteventet där deltagarna presenterade sina idéer via digital plattform.

Några av deltagarna på presentationsdagen, 14 april.

Lokala mataktörer bidrar till hållbart matsystem

Carlos Rojas Carvajal, som arbetar med matfrågor inom Malmö stad har sett en positiv utveckling de senaste åren, där små lokala aktörer som bygger sina affärsidéer på hållbarhet, innovation och lokal matproduktion är att tacka.

- Fler mataktörer har lett till spännande samarbeten och hjälpt till att bygga ett än bättre, starkare och mer hållbart matsystem i Malmö. Därför känns det viktigt att genom Food Malmö kunna skapa ett program specifikt riktat till matentreprenörskap, berättar han.
Carlos Rojas Carvajal, projektledare Food Malmö genom Malmö stad

Carlos Rojas Carvajal, projektledare Food Malmö genom Malmö stad

Arbetet fortsätter via ideell förening – Malmö food council

Inkubatorprogrammet är slut för den här gången, men dess innehåll kommer tillgängliggöras för fler via den nystartade ideella föreningen Malmö Food Council. Föreningen består av engagerade matexperter och ska verka för ett organiserat forum där samverkan kring ett hållbart matsystem i Malmö är central.

Food Malmö drivs av Malmö stad, SFEN/Lupinta, Botildenborg, UNA/AFRY, Local Food Nodes och Landet oss. Projektet delfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Jordbruksverket och bidrar till att uppfylla målen i den nationella livsmedelsstrategin. Projektet pågår mellan år 2019 - 2021.

Inkubatorsprogrammet togs fram tillsammans med Case Sofielund Entreprenörskap, med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket.­

Logotyper, EU
sv
sv