Illustration förskoleenkäten 2021

Förskoleenkäten avslutad

När Förskoleenkäten 2021 avslutats har närmare 69 procent av vårdnadshavarna svarat, betydligt fler än tidigare år. Nu påbörjas arbetet med att analysera resultaten.

Under våren har vårdnadshavare till barn i Malmös förskolor fått möjlighet att svara på frågor om sitt barns förskola. Engagemanget har varit stort och fler har tagit chansen att vara med och påverka jämfört med tidigare år. Svarsfrekvensen slutade i år på 68,7 procent (67,5 procent för kommunala och 74,6 för fristående förskolor). Motsvarande siffra var 49 procent 2019 och 53 procent 2017.

Nu påbörjas ett arbete med att analysera, sammanställa och jobba med resultaten, både inom varje förskola och för hela förvaltningen.

Det övergripande resultatet för alla förskolor i Malmö publiceras på malmo.se i slutet av maj.

Läs mer om förskoleenkäten

Tyck till om ditt barns förskola - nyhet från januari