$left
$middle

Illustration från Kamikaze Arkitekter AB.

Solkvarteren i Hyllie – nu har sista tomten upplåtits

Idag beslutade tekniska nämnden att godkänna upplåtelse med tomträtt för kvarteret Dagvattnet 3, som är den sista delen av Solkvarteren i Hyllie.

I hela Solkvarteret görs stora insatser på området förnyelsebar energi. Tillsammans med Malmö stad har samtliga byggaktörer i området gjort en gemensam överenskommelse om att en betydande del av byggnadernas totala energiförbrukning ska komma från lokalt producerad solel. För Dagvattnet 3 innebär det solceller på taket som ska täcka cirka 35 procent av det totala energibehovet på årsbasis.

- Solkvarteren i Hyllie är en viktig del av det klimatsmarta Hyllie. Det är ett område för aktörer som vill skapa solenergilösningar som ligger i framkant, säger Marcus Nordlund, projektledare på exploateringssektion 1 på Malmö stad.

I denna sista del av Solkvarteren planerar Skanska att bygga 68 hyresrättslägenheter med mellan 1 och 4 rum, 40 trygghetsbostäder för en mera senior målgrupp samt ett LSS-gruppboende bestående av 6 lägenheter med tillhörande servicefunktioner.

- Projektet har ett starkt fokus på social hållbarhet som även har präglat utformningen av gården. En social analys har genomförts för att kartlägga behoven hos de boende. Utefter resultatet har Skanska utformat en extra grön innergård med mötesplatser och rum för aktiviteter som sammanför de olika boendegrupperna. LSS-boendet har även en egen privat trädgård, säger Peter Halling, affärsutvecklare på Skanska Hyresbostäder.

Planeras för nytt parkeringshus i Hyllieäng

På dagen tekniska nämnd beslutades även om markanvisningsavtal för fastigheten Cyklopet 2 i området Hyllieäng (söder om badhuset). Här ska det byggas en parkeringsanläggning samt en lokal i bottenplan.

sv
sv