$left
$middle

Daniel Fleur, Out of Space, 2020

Malmö stads konst- och kulturstipendiater 2021 

Nu står det klart vilka som blir Malmö stads konst- och kulturstipendiater 2021. Varje år delar Malmö stad och Malmö Konstmuseum ut stipendier till ett stort antal konstnärer och kulturutövare med koppling till Malmö och Skåne.

Malmö stad delar varje år ut kulturstipendier för att främja och uppmärksamma stipendiaternas insatser i Malmös kulturliv.

– Malmö stads konst- och kulturstipendiater bidrar till ett rikare kulturliv i Malmö och Skåne. Nu i pandemitider känns det extra viktigt att dela ut stipendier som skapar förutsättningar för mer kultur i vår region och som möjliggör för stipendiaterna att ta nya kliv i sitt kulturskapande. Jag är säker på att vi kommer få se mycket spännande konst och kultur från våra stipendiater i framtiden, säger Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör Malmö stad.

Malmö Konstmuseum delar i år ut konststipendier och bidrag för 2 350 000 kronor till 19 konstnärer. Stipendierna räknas till några av landets största.

– Nu när konst- och kulturlivet står inför stora utmaningar så känns det särskilt angeläget att stötta en stor variation av konstnärsskap och konst. Jag är övertygad om att de stipendier och bidrag som Malmö Konstmuseum förvaltar kommer att göra stor skillnad för många konstnärer i år. Det kommer innebära arbetsro, möjligheter att ta sig an efterlängtade projekt och skapar utrymme för konstnärlig utveckling. Ett bättre konstklimat såväl regionalt som nationellt, säger Kirse Junge-Stevnsborg, chef på Malmö Konstmuseum.

Malmö stads kulturstipendier

Malmö stad delar ut 12 kulturstipendier till Malmöbor verksamma inom bland annat konst, litteratur, musik, teater och film. Dessutom tilldelas en kulturutövare ett kulturstipendium till minne av Gunni Johansson. Totalt har 102 ansökningar om stipendier för konstnärlig utveckling inkommit, där bildkonstnärer och musiker de största grupperna bland de sökande.

Stipendier för konstnärlig utveckling 2021

Stipendier för värdefulla insatser 2021

Stipendium till Gunni Johanssons minne

Malmö Konstmuseums konststipendier

I år blir det 19 skånska konstnärer som får dela på de 2,35 miljoner kronorna som delas ut ur tre konststipendiefonder. Det är Ellen Trotzigs fond, Emil Olssons minnesfond och Aase och Richard Björklunds fond som delas ut.

Totalt har 199 konstnärer sökt stipendier och 75 konstnärer bidrag. Urvalet görs bland annat med hänsyn till bredd när det gäller konstnärliga uttrycksformer; måleri, grafik, skulptur, installation, performance och film.

Under våren och sommaren så kommer mottagarna av Malmö Konstmuseums stipendier och bidrag presenteras närmare på Konstmuseets Instagram.

Ellen Trotzigs fond, stipendiater 2021

Aase & Richard Björklunds fond, stipendiater 2021

Aase & Richard Björklunds fond, bidrag 2021

Emil Olssons fond, bidrag 2021

FAKTA OM KONSTSTIPENDIERNA

Ellen Trotzigs fond delas ut till skånska konstnärer med inriktning måleri. 2021 delas 3 stipendier à 175 000 kronor ut ur fonden. Bakom fonden står konstnären Ellen Trotzig som testamenterade sin kvarlåtenskap till Malmö Konstmuseum. Stipendiefonden har delats ut årligen sen 1952.

Aase & Richard Björklunds Fond delar ut både stipendium och bidrag. Stipendierna går till yngre lovande skånska konstnärer. 2021 delas 3 stipendier à 175 000 ut och 5 bidrag à 100 000 kronor ut ur fonden. Bakom fonden står konstnären Richard Björklund.

Emil Olssons fond delar ut bidrag till skånska bildkonstnärer. 2021 delas 8 bidrag à 100 000 kronor ut. Bakom fonden står konstnären Emil Olsson.

sv
sv