Biblioteken förändrar tillgången till e-medier

Biblioteken i Malmö förändrar tillgången till e-medier och säger samtidigt upp den strömmande filmtjänsten Cineasterna. Syftet är att skapa en långsiktig plan och skaffa sig insikter om vilka som använder sig av bibliotekens digitala tjänster.

Efterfrågan på e-medier är ständigt ökande och sedan pandemins start har efterfrågan ökat lavinartat. Inte helt oväntat och en spännande utveckling för biblioteksvärlden. Men det är en utveckling som kommer med utmaningar. Det digitala formatet i sig kan ge tillgång till oändligt många samtidiga användare. Dock regleras tillgången via bibliotek kraftigt av avtal och vi ser en hög prissättning för varje lånad titel, varje gång.

– Under många år har vi prioriterat tillgången till e-medier, vilken har drivits på av den ökande efterfrågan. Nu är vi i ett läge där det är dags för en mer långsiktig plan och en kvalitativ prioritering av utbudet inom våra digitala tjänster, säger Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie, Biblioteken i Malmö.

Långsiktig plan

För att omfördela resurser och skapa en långsiktig plan tar nu Biblioteken i Malmö ett samlat grepp kring e-medier. Biblioteken i Malmö vill skaffa sig insikter om vilka som använder e-medierna och även lägga en strategi för att säkerställa att prioriterade målgrupper tar del av e-medierna. De prioriterade målgrupperna är barn och unga, nationella minoriteter och personer som har annat modersmål än svenska.

Detta innebär att biblioteken har beslutat att ta några kortsiktiga beslut som påverkar tillgången till e-böcker och strömmande film.

Begränsning av e-medier

Biblioteken i Malmö förändrar och begränsar mängden e-böcker som går att låna från två böcker per vecka till en bok per vecka och låntagare. Biblioteken säger också upp den strömmande filmtjänsten Cineasterna. Anledningarna till uppsägningen är att tjänsten är kostsam. Men främst görs en prioritering av litteratur framför film i linje med folkbibliotekens uppdrag enligt Bibliotekslagen som säger att bibliotek särskilt ska främja läsning och tillgång till litteratur.

– Vi ser att när det gäller strömmande film finns det en offentligt finansierad aktör, SVT Play, som tillhandahåller strömmande video till alla. Någon motsvarande tjänst för tillgång till e-böcker finns i dagsläget inte, säger Karin Ahlstedt, enhetschef, Biblioteken i Malmö.

Från och med 12 maj träder begränsningarna i kraft och filmtjänsten sägs upp från och med 1 augusti. Även filmtjänsten begränsas från och med 12 maj vilket innebär att låntagare kan se en film per månad, istället för en film per vecka. E-medietjänsterna Bibblix (e-böcker för barn 6–12 år) samt Världens Bibliotek (e-böcker på några av Sveriges största språk) omfattas inte av begränsningarna.

Har du frågor eller reaktioner kan du mejla till eboksupport.kf@malmo.se