$left
$middle

Det blir ett annorlunda studentfirande även i år. Skolornas upplägg är nu klara.

Så blir årets studentfirande

Malmö stads gymnasieskolor är nu klara med planeringen av årets studentavslutningar. Alla planer har prövats ur smittskyddssynpunkt och har även stämts av med polisen. På grund av pandemin blir det i år annorlunda firande, men förhoppningsvis ändå ett fint och värdigt avslut för de 1 700 avgångseleverna.

Gymnasieskolorna har i sin planering utgått från Folkhälsomyndighetens riktlinjer och Smittskydd Skånes vägledning. Det innebär bland annat att utspring kommer att ske en klass i taget, kontakt med närstående sker utomhus och antalet som närvarar vid firandet är begränsat så att trängsel inte uppstår. Skolgårdarna markeras exempelvis på ett sätt så att sällskap håller avstånd och det kommer även vara separata ingångar och utgångar till skolgården.

Skolorna har också tagit hänsyn till Smittskydd Skånes vägledning om att antalet besökare på skolgården bör beräknas till högst en besökare per 10 kvadratmeter yta. Det innebär att grundprincipen med hur många gäster som kan närvara vid studentutspringet blir två till fyra anhöriga per elev, beroende på skolgårdens storlek.

Både besökare och elever uppmanas såklart även att följa de rekommendationer som gäller om att hålla avstånd, tvätta händerna och att stanna hemma vid sjukdom. Det är viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de instruktioner som skolorna sätter upp. Tillsammans minskar vi smittspridningen.

Skolornas planer också samråtts med polisen och prövats ur smittskyddssynpunkt. Ceremonierna på gymnasieskolorna ser olika ut eftersom förutsättningarna skiljer sig åt. Respektive skola kommer att informera om sina upplägg till sina elever och anhöriga.

Studentflak är inte heller i år tillåtna. Transportstyrelsen har förlängt de tillfälliga regler som tar bort möjligheten till att fira studenten med studentflak, karnevalståg eller motsvarande till och med den 30 juni 2021.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida.

Att hyra till exempel buss, båt eller liknande för en fest kan räknas som en privat sammankomst och omfattas då av samma regelverk som när man hyr en vanlig lokal för exempelvis privata fester, det vill säga åtta deltagare.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer inför student och skolavslutningar.

sv
sv