$left
$middle

Nya hastighetsdisplayer ökar trafiksäkerheten

Under maj månad har Malmö stad satt upp 15 nya digitala hastighetsdisplayer i staden som visar förbipasserandes hastighet. Platserna är noga utvalda utifrån följande kriterier: olycksdrabbade platser och sträckor, hastighetsöverträdelser samt vid skolor.

Det kommer göras en utvärdering av effekten på hastighet genom att göra före- och eftermätningar av hastigheterna vid de flesta nya platserna.

Det finns sedan tidigare 39 digitala hastighetsdisplayer placerade på utvalda gator och vägar i Malmö. Ursprungligen fanns det 24 stycken på främst 40-sträckor vid infartsvägar och sträckor med höga hastigheter. Femton nya digitala hastighetsdisplayer köptes in 2017 och sattes upp året därpå främst på 30-sträckor vid skolor. Placeringen av de befintliga 39 hastighetsdisplayerna kommer att ses över under våren 2021 utifrån de nya kriterierna. Nu tillkommer det alltså 15 till och sammanlagt har finns det nu 54 digitala hastighetsdisplayer i staden.

Placering för Malmö stads 54 digitala hastighetsdisplayer.

Placering för Malmö stads 54 digitala hastighetsdisplayer.

sv
sv