$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 22

Från den 1 juni lättar regeringen på restriktioner för bland annat allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för kultur-, sport och andra evenemang. I Malmö öppnar stadens badanläggningar utomhus, medan kulturverksamheterna fortsätter med de begränsningar som gäller sedan tidigare. Det är något av det vi lyfter i Aktuellt om coronasituationen denna vecka.

Folkhälsomyndigheten lättar successivt på restriktioner

Förra veckan presenterade regeringen en plan för hur restriktioner successivt kan lättas upp i samhället, utifrån fem steg. Folkhälsomyndigheten har utgått från tre anpassningsnivåer, där respektive nivå fastställs av regeringen. Den 1 juni träder första steget och första nivån i kraft och det innebär bland annat att fler personer än tidigare kan delta i evenemang och i kultur- och idrottsevenemang. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 50 deltagare tillåtas för evenemang inomhus, och utan sittplats kan upp till 8 deltagare tillåtas. För evenemang utomhus får maximalt 100 deltagare delta utan sittplats. Med sittplats kan upp till 500 deltagare tillåtas.


För privata sammankomster, som exempelvis privata fester och större middagar, i hyrda lokaler är det fortsatt max 8 personer som är tillåtet.

Nästa steg i lättnader av restriktioner beräknas ske den 1 juli. På Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer om anpassningsnivåerna: Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

På regeringen kan du läsa mer om regeringens femstegsplan: Regeringens plan för avveckling av restriktioner - Regeringen.se

Malmö stads badanläggningar utomhus öppnar för allmänheten

Med värmen kommer längtan efter bad. Under sommaren kommer våra utomhusbad, Rosengårdsbadet, Segevångsbadet och Lindängsbadet, att vara öppna för allmänheten, med restriktioner. Dessa restriktioner innefattar en maxgräns på antal besökare för varje badanläggning som upprättats i enlighet med pandemilagen. På utomhusbaden kommer det att finnas skyltning och markeringar, så att det blir lättare att hålla avstånd.

Lördagen den 29 maj öppnade Segevångsbadet. Rosengårdsbadet öppnar tisdagen den 1 juni och Lindängsbadet öppnar lördagen den 12 juni. Malmö stads badanläggningar inomhus är fortsatt stängda för allmänheten. Här kan du läsa mer om Malmös utomhusbad: Utomhusbassänger - Malmö stad (malmo.se)

Kulturverksamheter fortsätter med begränsningar

Malmö Museer, Malmö Konstmuseum, biblioteken i Malmö, Malmö Stadsarkiv, Naturum Öresund och Arena 305 fortsätter att ha öppet med de begränsningar som gäller sedan tidigare. Vid ytterligare lättnader i restriktionerna från regeringen och Folkhälsomyndigheten kommer begränsningarna att så småningom att förändras. Vad som gäller för respektive verksamhet kan du läsa här: Öppet och stängt inom kultur- och fritidsverksamheter - Malmö stad (malmo.se)

Lättnader för cuper, matcher och tävlingar

Från och med den 1 juni tillåts matcher både inomhus och utomhus för alla åldrar, men även cuper och tävlingar i mindre skala på Malmö stads idrottsanläggningar. All verksamhet måste ske på ett smittsäkert sätt och fortsätta följa respektive idrottsförbunds rekommendationer samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella råd. Här kan du läsa mer om bokningar av idrottsanläggningar: https://malmo.se/Coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19/Foreningar-och-ideburna-organisationer/Boka-idrottsanlaggningar-under-coronapandemin.html

Gradvis återgång planeras inom vuxenutbildningen

Den 1 juni hävs även det allmänna rådet om distansundervisning inom vuxenutbildningen. Rekommendationen är dock att återgången till närundervisning ska ske gradvis och under ordnade former för att minska risken smittspridning. För Malmö stads vuxenutbildning innebär detta inga förändringar i den planering som gjorts för sommaren och nuvarande planering ligger kvar till och med augusti. Samtidigt pågår en planering för hur återgången till vuxenundervisning på plats i skolorna kan se ut i höst. Dessa riktlinjer väntas komma på plats inom de närmaste veckorna.

Covid-testning för högstadiet och gymnasieskolor igång

Region Skåne har inlett ett försök att erbjuda tester som kan göras på plats i skolan eller i hemmet. Försöket sker tillsammans med högstadie- och gymnasieskolor i Malmö och Lund, och fyra skolor i Malmö stad ingår. Syftet med försöket är att göra det enklare för elever att testa sig för covid-19. På Region Skånes hemsida finns mer information om hur testningen ska gå till: Covid-testning på skolor erbjuds på försök - Region Skåne (skane.se)

Dags för årets studentfirande

Denna vecka drar årets studentfirande igång på Malmö stads gymnasieskolor. Det blir ett annorlunda firande för att minska risken för trängsel. Utspringen sker en klass i taget, kontakten med närstående sker utomhus och antalet anhöriga som närvarar vid firandet är begränsat. Baserat på Smittskydd Skånes vägledning kan 2–4 anhöriga närvara vid studentutspringet, beroende på skolgårdens storlek. Varje skola har informerat sina elever och deras vårdnadshavare om sitt upplägg.

Flera caféer inom daglig verksamhet LSS har ordinarie verksamhet igen

Med anledning av pandemin har caféer inom daglig verksamhet haft stängt för försäljning. Den 24 maj återgick de till försäljning. Under länken hittar du aktuell information om de olika verksamheterna inom LSS och socialpsykiatrin: https://malmo.se/Coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19/LSS-och-socialpsykiatri.html

Hålla avstånd-skyltar vid bryggor och i parker

När det är sommar rör sig många människor utomhus. Även i år är viktigt att fortsätta hålla avstånd för att minska smittspridningen. Därför har Malmö stad satt upp skyltar i parker och vid bryggor på badplatserna som påminner oss alla att hålla avstånd.

Trängseltillsyn på serveringsställen

Malmö stad fortsätter att bedriva trängseltillsyn på serveringsställen i Malmö. Mellan den 24–30 maj, har 41 tillsyn genomförts. Två serveringsställen visade avvikelser vad gäller trängsel för att förhindra smittspridningen.

Från den 1 juni kan serveringsställen hålla öppet till klockan 22.30. Malmö stads tillståndsenhet har de senaste två veckorna genomfört 19 tillsynsbesök. Ett serveringsställe visade anmärkningar utifrån restriktionerna.

Även regeln, om en person per sällskap på serveringsställen som är en del av en handelsplats eller galleria tas bort.

Sjukfrånvaro Malmö stad

Sjukfrånvaron i Malmö stad var något högre jämfört med samma tidpunkt år 2019 och något lägre än förra året.

Nästa "Aktuellt om coronasituationen" publiceras den 1 juni.

Läs mer om vad Malmö stad gör under coronapandemin.

sv
sv