$left
$middle

Food Malmö anordnade flera studiebesök, bland annat i Vintrie. Foto: Malmö stad.

Food Malmö blir Malmö Food Council

Sedan 2019 har Malmö stad tillsammans med samarbetspartners inom näringslivet arbetat för ett hållbart matsystem där lokalt producerad och hälsosam mat och dryck är mer tillgänglig för Malmöborna. Nu avslutas projektet, men ambitionerna fortsätter i den nyskapade ideella föreningen Malmö Food Council.

Under projekttiden har Food Malmö hunnit genomföra mycket. Från studiebesök hos lokala producenter och stadsodlare, matkunskapskurs riktat till grundskolor och inkubatorsprogram för matentreprenörer.

- Det har varit en fantastiskt lärorik resa där alla involverade har fått ta till sig viktig kunskap om hur hållbara matsystem fungerar och hur du som individ eller aktör kan bidra, berättar Edith Salminen, matkulturspecialist och projektpartner.

Samverkan, mötesplatser och marknadsmöjligheter

Under 2018 genomförde miljöförvaltningen i Malmö stad en förstudie om en lokal matstrategi för staden, i samband med detta arbetades en projektidé fram där fyra problemområden definierades: Långsiktiga strategier, kunskap tillit och delaktighet vid matproduktion, förutsättningar för lokal produktion och marknadsmöjligheter. Utifrån detta skapades projektet Food Malmö.

- Genom projektet har vi kunnat lägga grunden för framtida samverkansmodeller. Alla aktiviteter vi har genomfört och de hundratals personer vi fört dialog med har bidragit till detta. Engagerade aktörer är väsentliga för att kunna fortsätta utveckla det dynamiska och viktiga matsystem vi har i Malmö, berättar Carlos Rojas Carvajal, projektledare på miljöförvaltningen.

Vi vet att maten är en nyckelfaktor för en hållbar utveckling och dessutom tangerar maten i princip alla de globala hållbarhetsmålen på ett eller annat sätt, fortsätter Carlos.

Bildspel från ett urval av projektets olika aktiviteter 2019-2021.
Foto: Malmö stad

Nordens första Food Council

Nu avslutas projektet men ambitionen lever vidare i den nystartade ideella föreningen Malmö Food Council – ett organiserat forum för samverkan mellan sakkunniga aktörer med olika perspektiv som ska driva frågor för ett hållbart matsystem i Malmö.

- Med Malmö Food Council vill vi förena stadens matkrafter och stärka samverkan för att skapa en gemenskap där vi tillsammans har tyngd i matstrategiska frågor. Malmö som präglas av en så stark och mångsidig matkultur behöver ett organiserat forum som regelbundet avsätter tid för dialog om lokala matfrågor, säger Edith Salminen

Just nu består Malmö Food Council av 63 medlemmar inom fem olika kompetensområden: produktion, utbildning, marknad, gastronomi och matsvinn. Under våren har gruppen arbetat med att få alla pusselbitar på plats och har redan börjat sätta sig in i vissa frågor.

- Det som ligger på bordet just nu är ett mer hållbart takeaway system, stötta initiativ till alternativa marknadsplatser för mat- och matproduktion, vara med i utvärderingen av Malmös street food gata och önskan om en uppdaterad torghandel på Möllevångstorget, berättar matetnolog och matkommunikatör Linda Dahl.

Redan nu ser gruppen en framtid där Malmö Food Council är en strategisk och intressant entitet som aktiveras kring en mångfald av matärenden och frågor.

- Vår förhoppning är att Malmö Food Council kommer att vara en viktig resurs dit både beslutsfattare och stadens invånare vänder sig, avslutar Linda

Vill du veta mer?

Håll dig uppdaterad på malmofoodcouncil.org eller hör av dig till Edith, Linda eller Carlos.
Edith@unafoodcommunity.se
Linda@matkaravan.com
Carlos.rojascarvajal@malmo.se

Malmö Food Council är en ideell förening som startade maj 2021 med ambitionen att samla Malmös experter inom matfrågor för att tillsammans driva på utvecklingen av ett hållbart matsystem i Malmö.

Food Malmö (Tillsammans för världens bästa mat i Malmö) har pågått sedan 2019 och avslutas i maj 2021. Projektet är delfinansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Jordbruksverket och bidrar till att uppfylla målen i den nationella livsmedelsstrategin.

Logotyper
sv
sv