$left
$middle

Två av ett antal nya ansikten som nu syns på Möllevångstorget när området har fått tillskott av ordningsvakter från Securitas. Foto: Peter Kroon

Möllevången får ordningsvakter

Idag börjar ordningsvakter från Securitas att patrullera på Möllevången och kringliggande gator. De anlitas av Malmö stad och ska tillsammans med andra aktörer bidra till det trygghetsskapande arbetet i området.

Varje dag i veckan på eftermiddagar, kvällar och helger kommer ordningsvakter att bidra till tryggheten på och runt Möllevångstorget. Området är utvalt för att det enligt brottsstatistik och trygghetsmätningar har större utmaningar än andra delar av staden.

Det vill Malmö stad, Polisen och andra aktörer som arbetar trygghetsskapande ändra på. Därför läggs under en försöksperiod på 18 månader särskilt fokus på Möllevången. Satsningen kan förlängas till 30 månader, om den visar sig lyckad, sedan kommer beslut fattas om en eventuell fortsättning.

Det gemensamma trygghetsskapande arbetet ska inte bara hjälpa till att verka brottsförebyggande och minska antalet störningar utan också bidra till en ökad trivsel för alla som bor och vistas i området.

Ordningsvakternas områdesansvar

De valda områdena enligt en analys av Polismyndigheten och Malmö stad är:

  • Kristianstadsgatan (norr)
  • Södra Parkgatan (öster)
  • Sofielundsvägen (söder)
  • Bergsgatan (väster).

I valet av områden togs det hänsyn till brottsstatistik, händelserapporter och problembilden för området i stort. Polisens trygghetsmätning visar på en upplevd känsla av otrygghet samt problem med narkotikaförsäljning i området.

Ta reda på mer om Malmö stad ordningsvakter


sv
sv