$left
$middle

Signaturutställningen för Öppna Malmö invigd och öppnad

Det finns många bilder av vår stad - vad Malmö är och vad Malmö gör. Staden har många ansikten. Och många engagerade röster. Det vill signaturutställningen för stadens satsning Öppna Malmö lyfta fram, som nu visas på Malmö Live och fortsätter runt om i stan.

Malmö är den snabbast växande storstaden i Sverige - en plats som samlar över 348 000 människor från 179 olika länder på en liten yta. Detta gör Malmö till en stad med många olika erfarenheter.

Ett öppet och inkluderande Malmö ställer krav på att aldrig acceptera rasism och diskriminering. Genom att ta del av personliga berättelser och lära av varandras erfarenheter tror vi att vi har större möjligheter att skapa just detta.

Öppna Malmö är stadens satsning för att lyfta frågor om inkludering och drivkrafter för en mer jämlik och sammanhållen stad genom just berättelser.

- Konst och kultur skapar platser där vi samlas och diskuterar aktuella frågor, sätter ord på erfarenheter, orättvisor och gemensamma framtider. Så är det med den här utställningen med 40 malmöbor som på olika sätt arbetar för det Öppna Malmö. De ger oss grunden ett demokratiskt samhälle, säger Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör och styrgruppsordförande för Öppna Malmö.

Det finns många som vill förstärka och inspirera en våg av det som är det Öppna Malmö. Utställningens curator har samlat 40 av dem och skapat en levande utställning av personliga berättelser och porträtt.

- Vi har gjort ett brett urval för att visa olika samhällsengagemang. Vi vill få fler att tro på vårt samhälle genom att dela deras berättelser. Ambitionen med utformningen av utställningen har varit att nå människors hjärtan och nyfikenhet via ett stillsamt men uttrycksfullt formspråk, säger curator och utställningsproducent Nina Warnolf.

Huvudsaken har varit att lyfta engagerade människor som bor och verkar i Malmö. I utställningen är hela samhället representerat: föreningar, näringsliv, akademi, kommunal verksamhet etc.

- Vår vision var ganska tydlig från start - att lyfta fram att engagemang kan se ut på många olika sätt och alla behövs och bidrar till varandra. Jag känner att alla är representerade på ett respektfullt sätt, vilket också var målet. Med bildspråket vill jag visa att vi inte står ensamma, vi är alla delaktiga i att skapa det som är Malmö. Som människa är man heller inte bara en, det finns så många lager i var och en av oss, säger utställningens fotograf Petra Bindel.


Fakta om Öppna Malmö-utställningen


Utställningen är ett samarbete mellan:

 • Nina Warnolf - curator / utställningsproducent
 • Petra Bindel - foto / film
 • Jakob Hydén, Katamaran Media - intervjuer / text
 • Tobias Malmberg, Katamaran Media - intervjuer / text
 • Nathan Larson - musik
 • Erik Leo - visuell kommunikatör
 • Joakim Olsson - rörlig grafik
 • Karin Karlsson - projektledare Öppna Malmö

Vad: Personliga berättelser och porträtt om och av inspirerande och engagerade Malmöbor, som på olika sätt arbetar för att Malmö ska vara en öppen och inkluderande stad.

Hur: Består av texter, foton och en film, som bygger på intervjuer med 40 personer.

Visas: Runt om i staden under 2021 med start i slutet av maj, ibland i sin helhet, ibland i mindre delar:

 • Juni–juli: Limhamnsbiblioteket.
 • Juni–oktober: Garaget.
 • Juni–december: Malmö Live.
 • Augusti–oktober: Oxiebiblioteket, Kirsebergsbiblioteket, Media Evolution City, Media Evolution City Gängtappen och Malmö universitet.
 • September–oktober: Stadsbiblioteket, STUDIO och Folkets park.
 • Oktober–november: Lindängenbiblioteket.

Utställningen finns också digitalt på malmo.se/öppnamalmö

Fler Öppna Malmö-arrangemang i sommar och höst

Alla programpunkter samlade på malmo.se/öppnamalmö

Antirasistiska blickar

 • Var: Digital utställning på antirasistiskablickar.se
 • När: Pågår nu
 • Innehåll: Handlar om bilders makt och mening i en värld där vi är omgivna av synintryck och om att skapa bilder som motverkar rasism. Visar illustrationer från tidskrifterna Mana och Galago samt från Kunskapsbanken Bilders Makt.

Vi och Dom – en utställning om hatbrott

 • Var: Malmö museum
 • När: 5 juni–31 december
 • Innehåll: Hat, rädsla och fördomar ligger bakom att någon begår brott mot en eller flera personer enbart på grund av deras sexuella läggning, religion eller etniska bakgrund. En utställning som vill få besökarna att tänka, känna och reflektera. Vad kan jag själv göra för att motverka hatbrott? En vandringsutställning från Polismuseet.

Sexus – vad är biologiskt kön?

 • Var: Malmö museum
 • När: Öppnar den 28 juni
 • Innehåll: Varför finns det olika kön och hur bestäms de? Hur många kön finns det? Med intressanta exempel från djurriket: varaner som förökat sig könlöst i fångenskap, clownfiskar som vid behov byter kön och krokodiler vars kön avgörs av temperaturen de befinner sig i.

WorldPride och EuroGames

 • Var: I Malmö och Köpenhamn och digitalt. World Pride House på Malmö Live blir festivalcentrum i Malmö.
 • När: 12–22 augusti 2021
 • Innehåll: Två av världens största event för HBTQIA+-gemenskapen – WorldPride med aktiviteter, framträdanden, manifestationer och möten, samt sportevenemanget EuroGames – genomförs för första gången samtidigt som Copenhagen 2021 i Köpenhamn och Malmö.

Ortrud Mann - En musikföreställning om Sveriges första kvinnliga dirigent.

 • Var: Malmö Live Konserthus
 • När: 9 oktober–7 november 2021
 • Innehåll: Den nyskrivna föreställningen Ortrud Mann – en fantasi om Sveriges första kvinnliga dirigent av Hanna Nygren, ingår i Malmö Lives temaår ”100 kvinnor 100 år” och är ett samarbete mellan Malmö Stadsteater och Malmö Live Konserthus.

Dawit Isaak-biblioteket

 • Var: Bergsgatan 20.
 • När: Öppet måndag–fredag klockan 10–18, max 20 besökare i
 • lokalen åt gången.
 • Innehåll: Sveriges första yttrandefrihetsbibliotek, uppkallat efter den svensk-eritreanske journalisten och författaren Dawit Isaak, som sedan 20 år sitter fängslad i Eritrea. Biblioteket samlar hotad litteratur och kultur samt lyfter frågor om demokrati, diskriminering och rasism. Digital visning av biblioteket på: malmo.se/dawitisaakbiblioteket

malmo.se/öppnamalmö

sv
sv