$left
$middle

Åtta Ung i sommar-praktikanter står utanför ingången till Malmö stads miljöförvaltning

Trängselvärdar uppmuntrar Malmöbor att hålla avstånd

Under sommaren har ett antal Ung i sommar-praktikanter fått i uppdrag av miljöförvaltningen att agera Trängselvärdar. De ska sprida ett positivt budskap och tacka Malmöborna för att de håller avstånd och undviker trängsel.

Varje sommar erbjuder Malmö stad unga att göra en sommarpraktik under tre eller fyra veckor på stadens förvaltningar. Praktiken är betald och ska ge Malmöungdomar chans att få nya erfarenheter, knyta kontakter och lära sig mer om arbetslivet.

Sprida positiva budskap och agera Trängselvärdar

På miljöförvaltningen arbetar inspektörer med uppdrag att kontrollera trängsel på bland annat restauranger – precis som förra året ska Trängselvärdarna hjälpa dem att sprida Malmö stads budskap om att vara rädda om varandra och att undvika trängsel.

- Det är jätteviktigt att ungdomar i Malmö erbjuds bra praktikplatser och arbetet som trängselvärd ligger i linje med miljöförvaltningens uppdrag. Vi återanvänder det lyckade upplägget från förra året och ger ungdomarna den viktiga uppgiften att på ett trevligt och positivt sätt påminna alla om att hålla avstånd, säger Jeanette Silow, trängselvärdarnas handledare.

10 ungdomar kommer praktisera på miljöförvaltningen under fyra veckor med uppdraget att vara Trängselvärdar. Varje morgon startar ungdomarna sin arbetsdag på miljöförvaltningen för att ta del av en gemensam föreläsning. Sedan beger de sig ut i fyra timmar varje dag till centrala platser i Malmö iklädda västar med budskapet Tack för att du håller avstånd och undviker trängsel - #tillsammansmalmö.

Trängselvärdarna ska observera trängsel och samtidigt spana efter fel och brister i gatumiljön, som till exempel trasiga papperskorgar eller lampor. Varje dag ska de anmäla felen via Malmö stads felanmälan på malmo.se samt sammanställa eventuella frågor från Malmöbor.

sv
sv