$left
$middle

Elever som skriver 

Rekordhöga betygsresultat för Malmös nior

Trots den rådande coronapandemin visar den första analysen att betygsresultaten är de högsta någonsin för Malmö stads kommunala årskurs 9-elever.

Det genomsnittliga meritvärdet för alla elever i årskurs 9 har ökat från 224,1 poäng förra året till 229,7 i år. Även andelen behöriga till yrkesförberedande gymnasieprogram har ökat, från 77,7 procent vårterminen 2020 till 80,8 procent i år. Exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund blir resultaten ännu bättre.

Statistiken är preliminär och resultatet kan komma att öka något när sluträkningen är klar. Även lovskolan kommer att påverka resultatet.

– Det är väldigt roligt att kunna konstatera att alla parametrar pekar uppåt och att vi kan redovisa de bästa resultaten någonsin. Det är särskilt roligt att de skolor som har de största utmaningarna överlag står för goda resultat. Vi är oerhört stolta och tacksamma för det fantastiska arbete som har gjorts på våra skolor, trots alla omständigheter och svåra prövningar under pandemin, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör.

Det ämne där störst andel elever inte har nått godkänt är som tidigare svenska som andraspråk men betydligt fler har nått godkänt betyg i år än vårterminen 2020. Då fick 66,8 procent av eleverna godkänt, i år är det 76,1 procent som har nått godkänt betyg. Även andelen elever som har blivit godkända i matematik har ökat, från 84,4 förra året till 86,4 i år.

Analysen av betygsresultaten fortsätter nu, både på huvudmannanivå och på skolnivå.

sv
sv