$left
$middle

Eldningsförbud i Malmö - grilla bara på upphöjda grillar

Från och med den 18 juni är det är eldningsförbud i hela Malmö stad. Det innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark. Det är dock tillåtet att grilla på fasta grillplatser samt på egen tomtmark, om du använder en upphöjd grill på ben.

Grillning - detta gäller

- Det är inte tillåtet att grilla direkt på marken och på engångsgrillar på marken.
- Det är tillåtet att med försiktighet grilla på fasta grillplatser, antingen på de befintliga grillarna eller på medhavd trädgårdsgrill som står på ben eller stativ.

Karta över alla fasta grillplatser i Malmö

Tips inför grillning och eldning

- Placera en grill med ben eller stativ på ett jämnt underlag av grus eller sten med avstånd till brännbart material.
- Lämna aldrig en tänd grill utan bevakning.
- Ha en hink med vatten så att du kan släcka elden.
- Kontrollera att elden och kolen är ordentligt släckt efter grillningen och att kolen och askan är kall innan du lämnar eller kastar den

Håll dig uppdaterad

Kom ihåg att du ansvarar för att hålla dig uppdaterad om vad som gäller på platsen där du är och om läget förändras.

Karta över eldningsförbud för alla kommuner i Sverige

Om du ser någon som bryter mot eldningsförbudet bör du i första hand informera personen om att det är eldningsförbud. Om det inte hjälper kan du ringa polisen på telefonnummer 114 14.

Eldningsförbudet gäller tills vidare.

Mer information om eldningsförbud

Vanliga frågor och svar om eldningsförbud

sv
sv