$left
$middle

Arbetet mot antisemitism i skolor tar ny fart i höst

I februari 2021 presenterades rapporten Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap. Den beskriver förekomsten av antisemitism i Malmös skolor och på vilka olika sätt det kommer till uttryck. Rapporten identifierar problemställningar och presenterar åtgärder som på olika sätt påbörjas under kommande läsår.

– Arbetet kommer att utgå från tre teman: konspirationsteorier, Israel-Palestina-konflikten och det judiska minoritetsskapet i Malmö, säger Mirjam Katzin.

Mirjam Katzin arbetar som utvecklingssamordnare på Pedagogisk Inspiration och skrev rapporten Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap. Bland arbetsuppgifterna framöver ingår att påbörja och genomföra en del av åtgärderna som rapporten föreslår men också att vara en stöttande resurs för skolor som ser ett sådant behov.

Insatser kommande läsår

Med förankring i temana ovan planeras för följande aktiviteter med start under nästa läsår:

  • I samverkan med civilsamhälle och forskning tas lärarhandledningar fram; utbildningsmaterial för grundskole- och gymnasielärare att använda i klassrum.
  • Hågkomstprojektet fördubblas och nästan hälften av högstadieskolorna och flera gymnasieskolor planerar för resa i höst. Hågkomstresor går till platser i Polen där förintelseläger fanns under Tysklands nazistiska period.
  • Ett judiskt utbildningscenter invigs i höst och blir en viktig resurs för skolor. Judiska Församlingen Malmö står bakom centret som Malmö stad genom sitt samverkansavtal med församlingen har bidragit till.

Rapporten Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap har skickats till rektorer grund- och gymnasieskolor. En övning bifogades för varje skola att göra. Övningen syftar till att visa hur problematiken ser ut just på den skolan och vilket utvecklingsarbete som behöver bedrivas.

– Skolor som ser ett behov av stöd i det arbetet kommer att få det, säger Mirjam.

Lärares samtalsguide för Israel-Palestina-konflikten

På webbsidan Malmö delar publicerades för några veckor sedan en samtalsguide för lärare att använda i samtal med elever gällande Israel-Palestina-konflikten. En del av antisemitismen i Malmös skolor har sin grund i den oerhört laddade och komplexa konflikten. Flera pedagoger har upplevt svårigheter att prata med elever eller bedriva undervisning utifrån konflikten. I syfte att underlätta för lärare togs det på kort tid fram ett stödmaterial som publicerades på Malmö delar. Ganska snabbt kom kritik mot innehållet från olika håll och häromveckan beslutades att materialet skulle avpubliceras.

– Att snabbt ta fram ett material om en så komplex fråga är en utmaning och vi fick en rad synpunkter på olika formuleringar. Med anledning av dessa fattades beslutet att avpublicera samtalsguiden. Den var tänkt som en provisorisk lösning i väntan på ett mer gediget och genomarbetat material. Men jag vill i sammanhanget gärna också säga att en hel del lärare hörde av sig och tackade för materialet, säger Mirjam Katzin.

Fakta

Rapporten Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap är den första i sitt slag i Sverige och har fått stor medial uppmärksamhet. Stockholms stad har sagt att man tänker följa exemplet och kartlägga antisemitismen i skolorna, några andra kommuner har uttryckt intresse att göra likadant.

Malmö stad har under 2019-2023 en samverkansöverenskommelse med Judiska Församlingen Malmö.

sv
sv