$left
$middle

Alla Malmös gudaträd måste fällas

För tre år sedan blev gudaträdet klassat som en främmande invasiv art i EU vilket betyder att den är en art som kan ställa till stora problem. Ju varmare klimatet blir desto större är risken att gudaträden växer obehindrat. I Malmö har vi drygt 170 gudaträd. Många gånger har de planterats här just för att de är tåliga och klarar värme i stenstaden bra.

Nu när klimatet blir varmare kan gudaträden ställa till stora problem vilket man redan blivit varse i södra Europa. Deras rötter kan skada bland annat ledningar, husgrunder och gatubeläggningar.

Men gudaträden är också träd och ger oss en massa ekosystemtjänster alltså gör stor nytta för människorna i staden. Som exempel har det uppskattats att de 177 gudaträden, som växer på allmän plats i i Malmö, varje år producerar 4,5 ton syre och att de fångar upp 37,7 kg luftförorenande partiklar.

I Malmö bryr vi oss om våra träd och ser deras värden – därför pågår redan planeringen med att välja lämpliga träd som kan ersätta de som måste tas bort. Ersättningsträden kommer att vara av en lång rad olika arter och väljs för att passa in på respektive plats, både upplevelsemässigt och för att uppfylla platsspecifika behov.

Alla gudaträd måste fällas och för att hindra trädet från att skjuta nya rotskott behandlas stubben med så kallad ecoplugg. Arbetet med att fälla gudaträden är redan påbörjat. Rötter och frön måste tas om hand och får inte kastas i kompost eller liknande.

Länsstyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet för att se till att EU´s lagstiftning om invasiva främmande arter efterlevs.

Förbudet att ha gudaträd gäller även privatpersoner men kolla noga så det verkligen är ett gudaträd.

Fakta från Naturvårdsverket

Om du upptäcker ett gudaträd eller annan invasiv art i naturen så anmäl här

 

sv
sv