$left
$middle

Drevet har flyttat in
i Sege Park

En del har säkert hört talas om Drevet och tänker på cyklar. Det är bara en liten del av vad de sysslar med. Drevet är en organisation som jobbar med social hållbarhet och har gått från att vara en liten förening med stort driv till ett kooperativ med höga ambitioner och med partners som IKEA och Malmö stad. Nu har Drevet flyttat in i Sege Park och ska fortsätta utveckla sin verksamhet för, och tillsammans med, de som ska bo och verka i området.

Drevet är ett kooperativ vars verksamhet är sprunget ur en idé om att förena cyklar, cykling och cykelreparation med social hållbarhet. Drevet startades 2016 som en del av ABF Malmö och med stöd av allmänna arvsfonden. Drevet ville skapa en plats där ensamkommande flyktingungdomar fick möjligheten att lära sig vara cykelmekaniker. Projektet gick in i en ny fas 2019 och hade då även startat ett cykelkooperativ. Sen 2019 har Drevet fortsatt att utveckla sin verksamhet och koncept där cykeln fortsatt har en central roll i allt de gör.

Jesper Berséus är projektutvecklare hos Drevet och arbetar med etableringen av verksamheten i Sege Park.

- När vi började för flera år sedan, var vi i första hand ett arbetsintegrerande, socialt initiativ som lärde ut cykelmekanik och fick fler cyklar att rulla i staden. Förutom att arbeta med kunskapsspridning inom återbruk, bygg och möbelrestaurering, cykelmekanik, småskalig produktion har vi även erfarenhet av att arbeta med öppna verkstäder där varje verktyg och yta används av många händer, berättar han.

Ett nav för de boende

Sedan maj 2021 huserar Drevet i Sege Park närmare bestämt i Östra sjukhusets gamla panncentralen som idag ägs av Trianon, en av de byggaktörer som är med och utvecklar området. Drevet ser stora möjligheter med att etablera sig i Sege Park, just för att området ska vara en spjutspets inom hållbar stadsutveckling där social hållbarhet är en viktig del och får stort utrymme och fokus.

För oss är det centralt att hela tiden kolla av med framtida boende när vi utvecklar delningstjänsteutbudet. Vi satsar också att redan från början bygga upp den sociala infrastrukturen för att underlätta kommunikation, gemenskap och medborgarinflytande både i Sege Park och resten av Kirseberg.

Jesper Berséus, projektutvecklare Drevet

Tanken är att byggnaden som Drevet huserar i är att det ska vara en plats för delningstjänster, ett centrum för cirkulär ekonomi och en gemensam plats för alla boende i Sege Park. Den här platsen är en så kallad hubb och är en av flera hubbar delningstjänster som ska utvecklas i området. En annan hubb är till exempel mobilitetshubben i områdets parkeringshus.

Exakt hur Drevets verksamhet ska se ut i Sege Park är inte helt klart. Klart är i alla fall att Drevet kommer vara en viktig del och ett nav för en av områdets tre hubbar. Jesper Berséus berättar att ambitionen är att bli en områdesaktör som kan utveckla Sege Park tillsammans med de boende. Så i väntan på att området ska börja bli redo för inflyttning fortsätter de att utveckla konceptet och verksamheten för hubben i den gamla panncentralen.

sv
sv