$left
$middle

Almedalen: Antisemitism och det judiska minoritetskapet i Sverige

Almedalsveckan genomförs i år som ett digitalt arrangemang över fyra dagar, den 4-7 juli. Ett av Malmö stads seminarier är ett samtal om antisemitism och det judiska minoritetskapet i Sverige. 

År 2020 är det 75 år sedan andra världskriget tog slut och Auschwitz-Birkenau befriades. För att belysa detta arrangerar regeringen Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism i oktober.

Som ett led i detta vill Malmö stad bjuda in till ett samtal under Almedalsveckan om hur vi kan stärka bekämpandet av antisemitism och andra former av rasism, på lokal, nationell och internationell nivå. I denna globala kris ser vi tyvärr exempel på ökad antisemitism och andra former av rasism samt ökad spridning av konspirationsteorier och desinformation.

En färsk rapport från Forum för levande historia visar att antisemitismen i Sverige har minskat de senaste 15 åren. Detta till trots upplever många unga med judisk tillhörighet en otrygghet och utsatthet - många gånger kopplat till skolmiljön.

I år presenterade Malmö stad en viktig rapport Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap, där Malmö stads skolsamordnaren undersökte antisemitismen och det judiska minoritetskapet i stadens skolor. Med kunskap och forskning identifierar den problem och behov inom förskola, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning. En kartläggning som nu fler kommuner vill genomföra. Men vi måste öka kunskapen på fler nivåer.

Medverkande

  • Anna Ekström, utbildningsminister (S), regeringen
  • Aron Verständig, ordförande, Judiska centralrådet
  • Birgitta Ohlsson, Tidigare EU-minister (L)
  • Björn Westerström, lärare och ansvarig för pedagogiskt resursmaterial, Malmö stad
  • Göran Persson, tidigare statsminister (S) och initiativtagare till boken ”…om detta må ni berätta"
  • Katrin Stjernfeldt Jammeh, ordförande kommunstyrelsen (S), Malmö stad
  • Roko Kursar, kommunalråd (L), Malmö stad

Moderator

  • Heidi Avellan, journalist och politisk chefredaktör, Sydsvenskan och HD

Datum och tid

Samtalet går även att se i efterhand.

sv
sv