$left
$middle

Vattenvetarpodden – en podd av Malmöungdomar om aktuella vattenfrågor

Under våren har Vattenvetarna på Malmö Museer tillsammans med elever från årskurs 8–9 på Kryddgårdsskolan skapat en podd: Vattenvetarpodden. Vattenvetarpodden lyfter lokala frågor om vatten ur ungdomarnas egna perspektiv.

Vattenvetarpodden är en podcast av och med ungdomar från Malmö. Elever från Kryddgårdsskolan har själva skrivit manus och spelat in avsnitten.

Under skapandeprocessen har ungdomarna tagit del av ämnesspecifika digitala föreläsningar och workshops med forskare från World Maritime University (WMU) och lokala specialister och aktörer. Vattenvetarpodden lyfter lokala vattenfrågor som övergödning, miljögifter, dagvatten, rent dricksvatten och havsnivåhöjningar.

– Det har varit en intensiv, utmanande och enormt rolig arbetsprocess. Det är verkligen inga lätta frågor som ungdomarna arbetat med och tagit sig an. Målet var att hitta nya metoder för att tillgängliggöra kunskap om vattenfrågor, och det tycker jag verkligen att ungdomarna har lyckats med, säger Nayna Andersson, pedagog på Vattenvetarna.

Del av utställningen Havets Faror

Vattenvetarpodden kommer visas i utställningen Havets Faror på Teknikens och Sjöfartens hus från och med augusti. Utställningen består av två delar, den historiska delen med föremål och berättelser om dramatiska oväder. Den nutida delen handlar om Malmös strategier för att förebygga framtida ökade havsnivåer och risker för översvämningar.

Fakta

Vattenvetarna

Vattenvetarna är ett treårigt integrationsprojekt inom Science Center Malmö Museer. Genom att utveckla ett mobilt vattenlaboratorium ska Vattenvetarna öka förståelsen för vattenmiljöer och vårt livsviktiga vatten. Läs mer om Vattenvetarna

Framtidens kuststad

Vattenvetarna en del av Framtidens kuststad. Framtidens kuststad samlar allt det Malmö stad gör som bidrar till att stärka Malmös roll som kuststad. Målet är att stärka Malmös roll som framtidens kuststad och göra det fördelaktiga läget vid havet och kusten mer tillgängligt och attraktivt för Malmöbor och besökare. Läs mer om Framtidens kuststad

sv
sv