$left
$middle

Öppna förskolan är öppen igen

I 219 dagar har Malmös öppna förskolor varit stängda på grund av pandemin. Men från den 1 juli är barnfamiljer välkomna igen.

– Äntligen kan vi skapa nytta och glädje för både barn och föräldrar igen, säger rektor Dimitra Theodoridis.

Den 24 november 2020 stängde Malmö stads samtliga nio öppna förskolor för att minska risken för smittspridning. Medarbetarna fick rycka in på stadens ”vanliga” förskolor, där de bidrog till att stärka upp bemanningen under pandemin.

Nu har smittspridningen sjunkit, och restriktionerna lättar successivt. Därför har Malmö stads förskoledirektör Peter Lindberg beslutat att stadens öppna förskolor kan återuppta sina verksamheter från den 1 juli.

Men pandemin är inte över, och verksamheten kommer att anpassas efter ansvariga myndigheters rekommendationer.

– Vi kommer att vara utomhus en hel del, och vi kommer att vara noga med att inte skapa trängsel. Vuxna besökare behöver hålla avstånd till varandra och antalet besökare kan behöva begränsas, säger Dimitra Theodoridis.

Öppna förskolan betyder mycket för många barnfamiljer i Malmö. Här kan nyblivna föräldrar få lite extra stöd under barnets första tid, och små barn som ännu inte börjat förskolan får möjlighet att bekanta sig med lärande miljöer.

Under sommaren kommer vissa öppna förskolor att ha semesterstängt. Information om vilka som är öppna och mellan vilka tider finns som vanligt på malmo.se.

Öppna förskolor i Malmö

  • I Malmö finns totalt nio öppna förskolor, varav sju tillhör familjecentraler där också annan verksamhet finns. Det finns också ett familjecafé.
  • Öppna förskolan är en mötesplats där barn kan leka och träffa andra barn. Här kan vuxna knyta nya kontakter, diskutera frågor med pedagogerna och få råd och stöd.
  • Öppna förskolan är en pedagogisk verksamhet med olika aktiviteter, som till exempel sångstund. Besökarna behöver inte anmäla sig i förväg, utan kan komma och gå som de vill under öppna förskolans öppettider.
sv
sv