$left
$middle

Konstnärer möter forskare på ESS

Nu sjösätts ett residens där konstnärer möter forskare på ESS (European Spallation Source). I midsommarveckan vaskade en jury fram de sex konstnärer som ska delta bland hela 47 sökande.

Residensen sker i samarbete mellan Malmö Museer, European Spallation Source (ESS) och Inter Art Center vid Lunds universitet. I en process som faciliteras av Inter Art Center och Malmö Museer ska konstnärer och forskare nu relatera till ESS arbete och deras påverkan på regionen och världen, och hur anläggningen ska kommunicera sin komplexa forskning. När residensen avrundas i höst planeras ett forum där utkomsten och erfarenheterna presenteras.

De sex konstnärer som antagits har enligt juryn presenterat tydliga och relevanta teman med ett högt konstnärligt värde. De ställer också relevanta frågor kring samtid och framtid, har en stor erfarenhet och förståelse för samverkan och tvärvetenskapliga metoder, liksom att angripa och komponera data och kunskap på ett nytt sätt. De antagna konstnärerna är Ashley Middleton, Axel Straschnoy, Christine Kettaneh, Ish Shehrawat, Jeannette Ginslöv och Keith Lim samt Tim Bishop. Läs mer om konstnärerna här (på engelska).

Om ESS

ESS är en sameuropeisk forskningsanläggning som just nu byggs i Lund. Anläggningen kan liknas vid ett gigantiskt mikroskop, där neutroner används för att analysera prover på atom- och molekylnivå. Läs mer på ESS hemsida (på engelska): www.ess.eu

Residensen är en del av samverkansprojektet Wisdome Innovation med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Malmö stad, Lunds universitet, Altitude Meetings AB, Malmö universitet, European Spallation Source (ESS) och Game Habitat Southern Sweden. Läs mera här: malmo.se/wisdomemalmo

sv
sv