$left
$middle

Davidshallsgatan byggs om

I juni 2022 ska nya MalmöExpressen-bussar trafikera Davidshallsgatan. För att bussarna ska få det enklare att ta sig fram behöver gatan byggas om. Arbetet påbörjas den 9 augusti och beräknas vara klara sommaren 2022.

Måndag 9 augusti stängs Davidshallsgatan av för genomfartstrafik. Anledningen är att gatan behöver byggas om, och detta av flera anledningar. Dels behöver gatan anpassas till de kommande helelektriska MalmöExpressen-bussarna och ny enkelriktad cykelbana, dels behöver VA SYDs rör under marken renoveras. Med fler MalmöExpressen-linjer och cykelbanor får fler tillgång till hela staden!

Bygger om i etapper

Gatan kommer byggas om i etapper och det första steget är att bryta upp gatan för att kunna lägga nya ledningar för vatten och avlopp. När detta är klart kommer gatan att få nya trottoarer, cykelbana, hållplatser och körbana, samt om allt går enligt plan, flera nya träd. Under ombyggnationen kommer bussarna ledas om via andra gator. Storgatan kommer vara öppen för cyklister, men övriga cyklister rekommenderas att välja andra vägar.

sv
sv