$left
$middle

Väl genomfört och uppskattat WorldPride och EuroGames i Malmö

Malmö Pride och Malmö stad är nöjda med genomförandet av Copenhagen 2021 - WorldPride och EuroGames i Malmö. Ett inkluderande evenemang med öppen miljö, trygga rum och fördjupande möten som har uppskattats av både inhemska och tillresta besökare.

Efter elva intensiva dagar avslutades igår WorldPride och EuroGames, ett evenemang med inkludering och mänskliga rättigheter i fokus. Efter hundratals möten, föreläsningar, kulturevenemang och festligheter är arrangören Malmö Pride nöjda och stolta.

- Vi är väldigt nöjda med att vi har kunnat arrangera WorldPride för så många människor på ett säkert och tryggt sätt. Det viktigaste i festivalen har vi aldrig behövt tumma på - mänskliga rättigheter har hela tiden fått stå i centrum. Vi från Malmö Pride är väldigt glada över att få verka i en kommun som faktiskt tar de här frågorna på allvar, säger Anna Tenfält projektledare på Malmö Pride.

I maj beslutade arrangören Malmö Pride och Malmö stad att ytterligare anpassa evenemanget efter rådande restriktioner och skapa ett hybridevenemang som utgick från digitala lösningar och möjligheter för fysisk närvaro i den mån det var möjligt. Den traditionella prideparaden, stora fester och konserter fick stå tillbaka för ett brett program med stort fokus på fördjupande föreläsningar och samtal om mänskliga rättigheter och hbtqi-frågor ur flera perspektiv.

När evenemanget nu avslutas så är det glädjande att kunna konstatera att upplevelsen inte stannade vid dessa viktiga möten och samtal. Invigningsparaden, föreställningar, konst- och kulturaktiviteter och festligheter har fyllt Malmö under evenemanget och detta mycket tack vare Malmös kultur- och föreningsliv, företag och många Malmöbor som på ett fantastiskt sätt har bidragit till WorldPride och EuroGames i Malmö.

- Vi vill rikta ett stort tack till alla föreningar, företag och inte minst enskilda Malmöbor och andra som har bidragit med innehåll, tid och energi till elva fantastiska dagar. Nu fortsätter vi att arbeta tillsammans för ett öppet och inkluderande Malmö, säger Johan Hermansson, fritidsdirektör och ordförande i Malmö stads samordningsgrupp.

Höjdpunkter

Youth Pride och barnens Pride
Både i Folkets park och på Malmöhus slotts borggård har det varit fullt med aktiviteter varje dag för de yngre besökarna. Det har under festivalen blivit tydligt hur viktigt det är med ett tryggt rum för unga i hbtqi-communityn. Här har de kunnat vara sig själva och vara normen istället för undantaget. Det har funnits en bredd i barn- och ungdomsprogrammet som har gjort det möjlig för besökarna att testa på nya saker men även att umgås med vänner, både gamla och nyfunna.

Kulturprogrammet runt om i stan
Malmös kulturverksamheter har haft en stor mängd programpunkter för barn, unga och vuxna. Kulturförvaltningen har visat fyra stora utställningar på temat. Malmö Museer och Malmö Konstmuseum har i stort sett varit fullbokat under hela WorldPride-perioden, och Malmö Konsthall har varit mycket välbesökt. Utöver det har bland annat bland annat biblioteken, Malmö Opera, Malmö stadsteater, Malmö Live Konserthus, Inkonst och biograferna Panora och Spegeln haft uppskattade och välbesökta aktiviteter.

WorldPride House
På Malmö Live genomfördes ett gediget program med hundratals programpunkter bestående av av föreläsningar, samtal och möten som var gratis och öppet för alla. Ämnena som togs upp var bland annat sexualitet, hälsa, arbete och familj. Här hittar du programmet digitalt

WorldPride House var även platsen för en internationell summit om hbtqia+ flyktingar, gränser och migration, som en del av det sundsöverskridande programmet Human Rights Forum.

Idrott och inkludering
EuroGames Inclusive Sports Forum var två dagar fyllda av föreläsningar och paneldebatter på temat inkluderande idrott. Programmet erbjöds både på plats och digitalt och finns tillgängligt även i efterhand.

FC Rosengård och Malmö FF var viktiga partners med egna programpunkter och spelade matcher i regnsbågsfärgade kläder.

Malmö stads fritidsgårdar
Det har varit en vecka med mycket aktiviteter på fritidsgårdar runt om i Malmö, med allt från pridebakning, dokumentärvisning, lästips för ökad kunskap, skapande, tipsrundor och mindre pridetåg. De flesta gårdarna har dekorerats vackert av ungdomar och ledare.

Arbetet fortsätter

Malmö stad fortsätter att ha stort fokus på frågorna under resten av året genom i första hand fortbildning av chefer och medarbetare. Arbetet med fokus på hbtqi-frågorna är en del av stadens satsning på Öppna Malmö, som pågår till 2022.

De digitala eventen från WorldPride och EuroGames i Malmö finns kvar att se under 30 dagar efter inspelning.

Mer om WorldPride och EuroGames i Malmö

sv
sv