$left
$middle

Hygieniska verksamheter måste anmäla sig

Barberare, öronhåltagare, frisörer och andra salonger som använder stickande och skärande verktyg måste anmäla sin verksamhet senast den 1 september.

Alla salonger som utför öronhåltagning eller använder rakknivar och rakblad mot hud ska anmäla sin verksamhet till miljöförvaltningen.

I maj 2021 fattade riksdagen beslut om en ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. I samband med den nya lagstiftningen har det även gjorts en översyn av förordningen som reglerar miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det innebär att den anmälningsplikt som finns för hygieniska verksamheter även nu gäller för exempelvis användning av rakkniv och håltagningspistol. De nya reglerna innebär att verksamheter som bedriver hygienisk behandling och använder stickande eller skärande verktyg omfattas av miljöbalken och ska anmäla sin verksamhet till miljöförvaltningen. Även verksamheter som tidigare inte räknats som anmälningspliktiga måste nu anmäla sig. Ändringarna trädde ikraft den 1 juli 2021 och de verksamheter som omfattas av bestämmelserna ska anmäla sig före den 1 september 2021.

Exempel på verksamheter som måste anmäla sig:

  • Barberare och frisörer som använder rakblad eller rakkniv
  • Verksamheter med öronhåltagning (även håltagningspistol)
  • Nagelsalonger (manikyr/pedikyr) som använder rakblad eller andra stickande/skärande verktyg.

Om du tänker starta en salong med skärande eller stickande verktyg och vill locka kunder via till exempel sociala medier – anmäl innan du börjar marknadsföra verksamheten, även om behandlingarna inte har börjat bokas eller påbörjats. Det finns risk att verksamhet som inte anmäler sig måste betala en miljösanktionsavgift.

Så anmäl din verksamhet idag!

sv
sv