$left
$middle

Elsparkcyklar i Malmö

Elsparkcyklar har varit ett ständigt diskussionsämne sedan de först syntes på våra gator vintern 2019. Många gillar dem och minst lika många ogillar när de ligger slängda på gångbanor och andra ställen där de utgör ett hinder – eller fara. Malmö stad för en dialog med de företag som upplåter elsparkcyklarna; olovlig körning är dock en polisiär fråga. Det är därmed endast polis som får kontrollera att användarna följer trafikreglerna.

I år har staden genomfört ytterligare insatser för att förbättra hanteringen av elsparkcyklar. En upplåtelsetaxa har införts, vilken innebär att företagen som driver elsparkcyklar betalar staden för att de använder mark i kommersiellt syfte. Avgiften som företagen betalar är 5 kr per elsparkcykel och dag, eller 1825 kr om året.

Särskilda parkeringsplatser

Sedan 2020 har vi i Malmö testat scooterzoner – det vill säga särskilt angivna parkeringsplatser för elsparkcyklar. Dessa är placerade på 20 platser i centrala Malmö. Operatörerna hänvisar till dessa parkeringsytor i sina appar och några av operatörerna ger användaren rabatt på turen om elsparkcykeln avslutas i en scooterzon. Scoterzoonerna är ett test som just nu utvärderas.

Flytt av felparkerade elsparkcyklar

I Malmö har Parkeringsövervakning i Malmö AB i uppdrag att flytta elsparkcyklar som är parkerade trafikfarligt. I år har även operatörerna anlitat parkeringspatruller som går runt i stan och flyttar felparkerade elsparkcyklar och placerar fordonen på ett mer ordnat sätt.

Hastighetszoner

Några av företagen har idag infört hastighetszoner runt om i staden. I dessa zoner kan föraren inte köra snabbare än gånghastighet. Regleringen styrs av företagen genom så kallad geofencing eller digitala staket.

Test i några städer

Några företag som hyr ut elsparkcyklar genomför just nu ett test i ett par andra städer, där användaren måste ta en bild på elsparkcykeln efter avslutad åktur. Bilden analyseras sedan, för närvarande manuellt, och godkänns eller underkänns efter villkor för parkering. Operatörerna testar olika åtgärder vid återkommande underkänd parkering.

sv
sv