$left
$middle

Samverkan mellan föreningen FIFH och Malmö stad utökas

Funktionsstödsnämnden har i augusti beslutat att inleda ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med FIFH Malmö (föreningen Idrott för handikappade i Malmö). FIFH är en ideell förening och parasportsorganisation som ger personer med funktionsnedsättningar möjlighet till rehabilitering och ökad livskvalitet genom regelbundna idrottsövningar, såväl träning som tävling.

Partnerskapet säkrar finansieringen för FIFH:s verksamhet Rullstolsakademien och ytterligare fyra insatser: utbildning till förskrivare av hjälpmedel, brukarperspektivutbildning, grupp/individträning för brukare, samt stöd i utprovning av hjälpmedel. Funktionsstödsnämnden bidrar med 1 125 400 kronor för perioden 2022-01-01 till 2023-12-31.

Partnerskapet är en del av Malmö stads utvecklingsarbete för att bidra till Malmöbornas självständighet och delaktighet. Avtalet går även i linje med funktionsstödsförvaltningens hälsofrämjande arbete som syftar till att skapa förutsättningar för jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättningar.

– Det känns väldigt bra att Malmö stad och funktionsstödsnämnden värdesätter den upplevelsebaserade kunskap FIFH besitter. Partnerskapet ger också FIFH en trygghet och framförhållning att fortsätta detta viktiga arbete, säger Peter Nilsson, controller, FIFH Malmö.

– Det glädjer mig att vi nu stärker vårt samarbete och tillsammans med FIFH Malmö arbetar fram en plattform som stärker Malmöbors självständighet, bidrar till meningsfull fritid och förstärker brukarperspektivet. Nu tar Malmö ytterligare ett kliv i riktning mot att bli möjligheternas stad för alla Malmöbor, oavsett funktionsvariation, säger Roko Kursar, funktionsstödsnämndens ordförande.

– Med ett idéburet offentligt partnerskap ser vi till att stärka och ge långsiktigt stöd åt FIFH. Det är till nytta för Malmöborna och kan på sikt leda till ökad självständighet och bättre livskvalitet, säger Bengt Persson, funktionsstödsnämndens 1:e vice ordförande.

sv
sv