$left
$middle

Park och torg växer fram i Sorgenfri

Ett nytt torg och en grönskande parkyta växer nu fram i de nya delarna av Sorgenfri. Nu har nämligen arbetet med Spårvägstorget och Garageplan startat. De två nya platserna anläggs i storkvarteret Spårvägen och planeras vara klara i april 2022.

Visionsbild över Spårvägstorget med vy mot Garageplan

Visionsbild över Spårvägstorget med vy mot Garageplan

Spårvägstorget ligger mitt i de nya kvarteren som växer fram i de norra delarna av Sorgenfri. Precis bredvid båghallarna, där Konsthögskolan huserar, ska nu ett 2 500 kvadratmeter stort torg anläggas. Platsen har de senaste åren haft en tillfällig utformning med en cykelslinga, gungstolar och en yta för bland annat boulespel. Spårvägstorget ska även i framtiden vara en inbjudanande mötesplats där det finns gott om utrymme för lek och spontan aktivitet. Mindre kullar och sänkor kommer ge torget en varierad, lekfull karaktär och i grönskan skapas platser som ska inbjuda till både aktivitet och att slå sig ner en stund.

En oas för lek och växtlighet

Garageplan blir områdets första park och är belägen i höjd med Celsiusgatan. Parken ska bli en grönskande oas som uppmuntrar till aktivitet och lek. Den kommer smyckas med en träskulptur skapad av konstnären Gunilla Bandolin. Det är en skulptur som ska väcka fantasin och skapa nyfikenhet, då den så småningom kommer bli ett med växtligheten, när träd och buskar letar sig in i konstruktionen – för på Garageplan ska växtligheten tillåtas ta över.

– Tanken är att både Garageplan och Spårvägstorget ska utformas på ett sätt som erbjuder fri tolkning och användning. Vår förhoppning är att både vuxna och barn ska ha glädje av dessa platser och att man kan mötas här på olika sätt. Både Spårvägstorget och Garageplan är exempel på hur stadens mark kan nyttjas i en växande stad – där olika funktioner och behov möts på ett hållbart sätt, berättar Anna Jönsson, landskapsarkitekt på fastighets- och gatukontoret.

Visionsbild över Garageplan, Sorgenfris nya park,  I bakgrunden skymtas båghallarna.

Visionsbild över Garageplan, Sorgenfris nya park, I bakgrunden skymtas båghallarna.

Vaddå Spårvägstorget och Garageplan?

Hela Sorgenfri bär på en lång och rik historia. I de norra delarna av Sorgenfri, där det just nu växer fram nya bostadsområden, är Malmös äldsta industriområde och var länge det mest betydande av sitt slag. Industrihistorien syns bland annat genom bevarandet av kulturhistoriskt viktiga byggnader, i val av material och i utformning av nybyggnation. Men även i namngivningen av kvarter, gator, torg och parker. Inom storkvarteret Spårvägen låg länge stadens bussgarage och det var också en knutpunkt för Malmös spårvägar och spårvagnar.

Sedan 2016 har det pågått omfattande byggnation på den yta som kallas kvarteret Spårvägen, som egentligen består av flera olika mindre kvarter och fastigheter. Spårvägen är den första etappen i omvandlingen av de norra delarna av Sorgenfri och beräknas vara helt färdigställt under första halvan av 2023.

När Spårvägstorget och Garageplan är klara startar arbetet med kvarterets gator, Bussparken och den permanenta utformningen på ytterligare ett torg, Spiggans plats. Vad betyder då ’spigga’? Jo, det var förr smeknamnet på Malmös spårvagnar.

sv
sv