$left
$middle

Poppeludden i Pildammsparken byggs om

Vi bygger om Poppeludden. Detta betyder att området kommer att vara avstängt resten av året. I samband med ombyggnaden kommer en del av befintlig vegetation att ses över. Pelarpopplar som står där nu kommer att fällas eftersom de är i ganska dåligt skick men de kommer att ersättas med nya.

Poppeludden kommer att få ny markbeläggning, fler gångstråk, sittplatser och trädäck ut mot Pildammen. Förutom nya pelarpopplar blir det häckar, vårlökar i gräsmattor och ängsblommande slänter. I hjärtat av Poppeludden planeras även för ett konstverk. Detta kommer dock att vara på plats tidigast hösten 2022.

Välkomna till Poppeludden januari 2022!
Här kan du läsa mer om Pildammsparken.

sv
sv