$left
$middle

Nominera en Malmöhjälte

Vem tycker Du ska få Malmö stads pris för mänskliga rättigheter?

Malmö stads pris för mänskliga rättigheter är ett pris som delas ut för att uppmärksamma en enskild person, grupp, förening, nätverk, organisation eller som utfört en insats inom området - mänskliga rättigheter. Detta innebär en insats som gjort skillnad för att motverka utanförskap och diskriminering eller främjat demokratin och möjligheten till delaktighet i Malmö.

Prissumman är på 50,000 kr.

Känner du någon/några som du skulle vilja nominera? Gå i så fall in och gör det genast eller åtminstone senast den 4 oktober på: malmo.se/mr

sv
sv