Sittplatser och mer öppet – så här använder du biblioteken just nu

Lättnader i begränsningarna på biblioteken gör att öppettiderna åter är som vanligt och en del sittplatser finns att använda. Men flera begränsningar kvarstår och det är fortfarande viktigt att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när du är sjuk.

Biblioteken har genomfört en del lättnader i begränsningarna vilket innebär att de allra flesta biblioteken återigen har ordinarie öppettider. Biblioteken har också en del sittplatser som kan användas som läs- och studieplatser samt att tidsbegränsningen för hur länge du får vara inne på biblioteket är borttagen.

Detta gäller på de olika biblioteken

För specifik information om vad som gäller på de olika biblioteken gå till bibliotekens infosida genom att klicka på den här länken.

Vissa begränsningar kvarstår

Vissa begränsningar kvarstår dock, dessa är:

  • Alla sittplatser är inte tillgängliga
  • Vissa rum och utrymmen är fortsatt stängda för att undvika trängsel
  • Vissa bibliotek och rum har maxantal för samtidiga besökare för att undvika trängsel
  • Endast självservice vid datorerna

Viktigt att hålla avstånd

Det är viktigt att vi alla fortsätter att ta ansvar, tänk därför på att:

  • Håll avstånd
  • Tvätta händerna ofta
  • Stanna hemma om du är sjuk

Ytterligare lättnader i begränsningarna på biblioteken kommer att ske i samband med den 29 september, i linje med regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.