$left
$middle

Brunfärgat vatten har uppmärksammats i Malmös kanal. Foto: Malmö stad/Apelöga

Brunfärgat vatten i kanalen

Flera Malmöbor har uppmärksammat att vattnet i kanalen är brunfärgat. Va syd undersöker vad som kan ha orsakat detta.

För aktuell information hänvisar vi till Va syd.

sv
sv