$left
$middle

Vaccinationerna påbörjas under nästa vecka. Foto: Pelle Jernryd

Gymnasie- och sfi-elever erbjuds vaccination på skolan

Elever som går i Malmö stads gymnasieskolor erbjuds att vaccinera sig mot covid-19 i skolan. Möjligheten ges även studerande inom sfi.

Vaccinationen är frivillig, men gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har beslutat att erbjuda denna möjlighet eftersom det kan göra det lättare för fler att vaccinera sig.

– Vi tror att detta kan vara ett bra sätt att förenkla för de elever som vill bli vaccinerade. Det kan hjälpa till att öka vaccinationsgraden bland gymnasieungdomar och personer som läser sfi, säger Agneta Fredin, chef för centrala elevhälsan på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Vaccineringen blir möjlig genom ett samarbete med företag som vaccinerar på uppdrag av Region Skåne.

Vaccinationerna kommer att ske på samtliga av Malmö stads kommunala gymnasieskolor. Eleverna får möjligheten att vaccinera sig i skolans lokaler under eller i anslutning till skoltid. Även elever i gymnasiesärskolan omfattas. Samma möjlighet erbjuds de elever som studerar sfi på Södervärn. De elever som nappar på erbjudandet kommer även att få den andra dosen vaccin på skolan.

För tillfället sker planering på respektive skola tillsammans med vaccinatörerna. Hittills har runt 1 000 elever anmält sitt intresse. Under nästa vecka drar de första vaccinationerna igång.

sv
sv