$left
$middle

Malmö klättrar i mätning av företagsklimat

Förutsättningarna för den som vill driva företag här i Malmö blir allt bättre. Det visar Svenskt näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets kommuner, som släpptes idag.

Malmö klättar ytterligare något från plats 160 bland Sveriges 290 kommuner år 2020 till plats 156 i år och befäster därmed en positiv trend eftersom kommunen även gick framåt i förra årets ranking.

"Vi är glada för den positiva trenden, som har hållit i sig i två år nu och som visar att Malmö är på rätt väg”, säger Näringslivsdirektör Micael Nord. "Det är också väldigt glädjande att vi går framåt vad gäller tillgången till kompetens, det är oerhört viktigt för våra företagare. Men vi är samtidigt mycket medvetna om att vi fortsatt har behov att ständigt utveckla t.ex. information och dialog med företagen. Detta är också fokus för det utvecklingsprojekt vi startat upp under året. Och under november öppnar Sveriges första internationella företagsinkubator, Level, i Malmö. Där kommer vi kunna ta vara på all den företagsamhet som finns i staden genom att ge rådgivning och stöd på flera språk än svenska."

Enligt Sebastian Drott, Projektledare för det regionala samarbetet MalmöLundregionen, ska man inte stirra sig blind på rankingen utan tänka lite större.

“I Svenskt näringslivs ranking kan det verka som att de skånska kommunerna tävlar mot varandra, men i själva verket bör man titta på företagsklimat i ett bredare perspektiv, för många faktorer sträcker sig över kommungränserna. En sund företagsregion ger ett bra företagsklimat, även lokalt. Inom samarbetet MalmöLundregionen finns ett tydligt fokus på de här frågorna, inte minst genom projektet ‘Ökad tillväxt i MLR’ som beviljades medel av Tillväxtverket vid årsskiftet. Projektet kommer bland annat att ta fram särskilda utbildningspaket för myndighetspersoner för att förbättra servicen mot just företagare.”

Läs mer om årets ranking av kommunernas företagsklimat på Svenskt näringslivs hemsida: https://www.foretagsklimat.se/

sv
sv