Foto: Anna Gullmark/Malmö Museer

Malmös kulturverksamheter öppnar upp när restriktionerna hävs

Från och med den 29 september öppnar Malmös kulturverksamheter upp för fler besökare. Det kommer inte längre att krävas förbokning av besök på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum. Biblioteken och andra kulturinstitutioner börjar återigen med programverksamhet för publik på plats.

Med anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens besked om att inleda det fjärde steget i riktning mot att avveckla de nationella pandemirestriktionerna så gör kulturförvaltningen i Malmö följande åtgärder från och med den 29 september 2021:

Malmö Museer och Malmö Konstmuseum

Det digitala bokningssystemet tas ur drift. Det kommer inte längre att krävas förbokning för att besöka Malmö Museer och Malmö Konstmuseum. Den tidigare stängda interaktiva utställningen Idéplaneten öppnar igen. Om smittläget fortsätter att vara stabilt kommer även ubåten U3 och båtlekrummet att öppna upp inom kort.

Biblioteken i Malmö

Biblioteken tar successivt bort antalsbegränsningen för besökare och öppnar upp en del av sina sitt-, studie- och datorplatser. Arrangemangsverksamheten startar igång. Mindre rum och trånga utrymmen kommer att vara fortsatt stängda och enbart självservice vid datorer.

Malmö Kulturskola

Kursverksamheten är igång på plats men med anpassningar för att undvika trängsel. Även El Sistema är igång. Pröva-På-verksamheten samt Tvåornas Kör kommer att sätta igång när skolförvaltningarna ger klartecken.

Pedagogisk kulturverksamhet för förskola och skola

Bokningar för förskola och skola hanteras fortsatt enligt riktlinjer från och i dialog med skolförvaltningarna. Det blir ett successivt öppnande för bokade förskolor och gymnasieskolor från den 1 oktober och vi förbereder för att ta emot besök från grundskoleelever från tidigast den 18 oktober.

Övriga verksamheter i kulturförvaltningen

  • Malmö stadsarkiv: Begränsningen av antalet besökare tas bort.
  • Returen: Återöppnar stegvis under hösten.
  • Malmö Konsthall: Är redan öppen för besök.
  • Allaktivitetshusen: Verksamheten är redan öppen.
  • RIKC: Verksamheten tar emot förbokade besök.
  • Arena 305: Verksamheten är redan öppen.
  • Naturum Öresund: Inte längre krav på förbokning för att besöka utställningen.
  • Kirsebergs fritids- och kulturhus: Återgår till öppet för alla åldersgrupper. Uthyrningen öppnar upp igen.
  • Ungdomens hus: Uthyrningen öppnar upp igen.