$left
$middle

Att väcka intresse hos ungdomar i fokus för årets utmaningar i WSL

Efter en vår där pandemin krävde fokus och flexibilitet i planeringen genomfördes Wisdome Sustainability Lab, "WSL2021", under en period om fyra sommarveckor. 14 ungdomar tog sig an tre olika utmaningar, vilka i år levererades av European Spallation Source (ESS), Uppåkra arkeologiska center och Malmö Museer.

Liksom tidigare år kom ungdomarna från Malmö stads sommarjobbs-satsning ”Ung i sommar”. Nytt för 2021 var att tre olika behovsägare fanns kopplade till labbet - European Spallation Source (ESS), Uppåkra arkeologiska center och Malmö Museer - som levererade in sina respektive utmaningar för ungdomarna att arbeta med. De 14 ungdomarna delades upp i tre team som arbetade med en utmaning vardera. Till varje team kopplades också en handledare/koordinator och ett företag. Gemensamt för de tre utmaningarna var att de på olika sätt rörde hur behovsägarna skulle kunna bli bättre på att nå och väcka intresse hos ungdomar.

De tre teamen arbetade i olika lokaler på Malmö Museer. Feedback-träffar och liknande genomfördes digitalt och överhuvudtaget de träffar som behövde göras med alla samlade kördes digitalt, för att genomföra labbet på ett så smittsäkert sätt som möjligt.

De fyra veckorna avslutades med en livestreamad presentation den 9 juli där de tre teamen presenterade sitt arbete för behovsägarna i tur och ordning:

  • Team Uppåkra visade den animering på ca en minut som de producerat där de berättar om Uppåkra, ett material som Uppåkra nu kan använda i bland annat sina sociala medier.
  • Team Malmö Museer presenterade ett förslag på hur museet på ett bättre vis kan engagera ungdomar till att bidra till museets digitala samlingar. Bland annat önskade de en fysisk mötesplats och ett utställningsrum, vilket i sin tur kan generera digitalt material till samlingarna.
  • Team ESS slutligen, presenterade ett förslag på hur anläggningen bättre kan kommunicera med ungdomar och de visade bland annat storyboards.

Ungdomarnas presentationer uppskattades mycket av alla tre behovsägarna, som nu får titta vidare på hur de kan tillvarata ungdomarnas arbete.

WSL är en del av samverkansprojektet Wisdome Innovation med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Malmö stad, Lunds universitet, Altitude Meetings AB, Malmö universitet, European Spallation Source (ESS) och Game Habitat Southern Sweden. Läs mer om satsningen här.

sv
sv