$left
$middle

Yasemin Green Yakisan (undersköterska), Inga-Lill Larsson (boende på Rönnbäret) och sektionschef Jonas Niklasson diskuterar José Leonilsons verk. Foto: Mikaela Bengtsson Sandåker

Kulturupplevelser med queert perspektiv för äldreboendet Rönnbäret

Som en del i arbetet med Kultur för äldre var en grupp med personal och boende på äldreboendet Rönnbäret nyligen delaktiga i en tredelad kulturupplevelse med hbtq-perspektiv. Upplägget skapades i samarbete med Stadsbiblioteket och Malmö konsthall.

En grupp med personal och boende från äldreboendet Rönnbäret kommer in i Malmö konsthall som ligger i dunkel och är andaktsfullt tyst. Konsthallen har inte öppnat än men gruppen kommer att få en privat rundvisning av guiderna Ylva Brännström Davidsson och Antje Nilsson.

Ylva och Antje berättar om José Leonilson, vars verk just nu ställs ut i konsthallen. Leonilson var en homosexuell konstnär från Brasilien som år 1991 drabbades av AIDS. Två år efter dog han, 36 år gammal. I utställningen följer man hans liv som en dagbok, med start i hans allra tidigaste målningar till slutet på hans liv då han skapade verk med nål, tråd och tyg.

Samarbete över verksamhetsgränser

Idén att bjuda in ett äldreboende till utställningen kom från Ylva Brännström Davidsson. Hon tog kontakt med Pernilla Södergren, en av projektledarna för Kultur för äldre, som i sin tur pratade med Jonas Niklasson, sektionschef på Rönnbäret.

– När Malmö Opera besökte vårt boende i somras pratade jag med Pernilla om vad mer vi skulle kunna göra på ämnet kultur, som även kopplar in vår värdegrund som ett hbtq-certifierat boende, säger Jonas Niklasson.

Även Stadsbiblioteket involverades, och det samlade resultatet blev ett upplägg i tre delar med hbtq-perspektiv. En ”shared reading” där biblioteket och de boende tillsammans läste Tove Jansson novell Den stora resan, därefter erbjöds en visning på konsthallen, och till sist ett återkopplande och reflekterande samtal.

– Vår tanke är att öppna upp för samtal och frågor, där ingen åsikt är rätt eller fel. Man får berätta hur man har upplevt aktiviteterna, och vad det har väckt i en, säger Pernilla Södergren.

Fritt skapande och delade meningar

Efter rundvisningen på konsthallen bjuds det på kaffe och alla deltagare får varsin lerklump att skapa fritt med. Det blir snabbt glada samtal om både det ena och det andra. Men som så ofta med konst råder det delade meningar. En av de boende på äldreboendet, Gun Hellström, kommentarer upplägget:

– Vi har inte kunnat göra sådana här grejer under corona, jag hoppas att vi kan göra mer sådant här framöver. Jag tycker det har varit jättebra alltsammans. Utställningen var bra, speciellt när man vet lite mer om hans liv (Leonilsons, red.anm.).

För Carin Embrin, som också bor på Rönnbäret, var konsten däremot inte den största behållningen.

– Men jag är väldigt glad att jag har fått vara med, det var intressant. Nu har jag något att berätta för familjen nästa gång vi pratas vid.

Läs mer om Malmö stads arbete med:

sv
sv