$left
$middle

Möt Karolina Ekholm i Tillväxtkommissionen

Karolina Ekholm

Tillväxtkommissionen består utöver ordförande Martin Andersson av 17 ytterligare kommissionärer som tillsammans ska hjälpas åt att göra analyser och ta fram rekommendationer och förslag till kommunstyrelsen. Kommissionärerna kommer från näringsliv, akademi och civilsamhälle. En av dem är Karolina Ekholm. Vem är du?

- Jag är professor vid nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet och har en bakgrund som forskare om internationell handel och internationella investeringar. Under lång tid var jag tjänstledig från universitetet för att först vara vice riksbanksbankschef åren 2009-2014 och sedan statssekreterare på Finansdepartementet åren 2014-2019. I båda dessa roller höll jag på med ekonomisk politik, vilket är något som intresserar mig mycket.

Varför har du valt att vara en av kommissionärerna i Tillväxtkommissionen?

- Hur Malmö och Öresundsregionen utvecklas påverkar hur hela Sverige utvecklas. Det är i vissa avseenden den mest internationellt integrerade delen av svensk ekonomi redan idag, och definitivt den med störst potential givet det geografiska läget och den infrastruktur som redan finns och som är planerad. Jag har också personligen en stark relation till regionen i och med att jag är delvis uppvuxen i Lund och att jag har familj som bor i Lund och i Malmö.

Hur ser du på hur Malmö kan fortsätta öka sin tillväxt hållbart och inkluderande?

- Det är en stor utmaning att utforma goda förutsättningar för en hållbar och inkluderande tillväxt. Att ställa om till en ekonomi med väsentligt lägre koldioxidutsläpp för att undvika de värsta scenarierna vad gäller global uppvärmning är i sig en gigantisk uppgift som vi måste ta oss an. Dessutom behöver detta göras på ett sätt som inte ökar utan snarare minskar klyftorna i samhället. Förhoppningsvis kan Malmö gå i bräschen genom att bejaka grön innovation och genom att mobilisera en heterogen befolkning så att alla deltar med sina förutsättningar på ett produktivt sätt.

Till sist: vad är det bästa med Malmö?

- Malmö är en stad med stor öppenhet och potential för förändring. Malmö är idag något helt annat än den något nedgångna industristad jag mötte som barn på 1970-talet. Malmö är inte likriktad på det sätt som andra större städer kan vara.

sv
sv