$left
$middle

Foto: Peter Kroon

Nu vänds världens blickar mot Malmö

Så påverkas du som bor i eller besöker Malmö:
polisen.se/malmoforumet
Läs mer
malmo.se/malmoforumet

Ett sextiotal stats- och regeringschefer är inbjudna.
Mellan 350 och 400 politiker och religiösa ledare från hela världen deltar. Ett stort antal internationella medier bevakar händelsen på plats. Forskare, experter och de stora sociala mediejättarna medverkar.

Text: Magnus Erlandsson (Öppna Malmö)

Den 13 oktober arrangerar Sverige och regeringen högnivåmötet Malmöforum – Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism. Det finns flera starka skäl till att Malmö har blivit vald som plats för forumet.

Från början var det tänkt att forumet skulle äga rum 2020, men på grund av pandemin flyttades allt fram ett år. 2020 var det 75 år sedan andra världskrigets slut och Förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades. 2020 var det även 20 år sedan det första internationella forumet om Förintelsen anordnades i Stockholm, på initiativ av dåvarande statsministern Göran Persson.

Tyvärr finns det även andra mer aktuella orsaker till att samla världens ledare. Antisemitismen och andra former av rasism ökar på många håll i världen, så även konspirationsteorier och desinformation om judar och andra minoriteter.

Konkreta och nya åtaganden

Därför var syftet, när regeringen bestämde sig för att arrangera Malmöforumet, att lika stort fokus skulle ligga på konkreta åtgärder och handling som på hågkomsten. Därav devisen ”Remember – ReAct”.

Så när upp till 300 delegater från hela världen träffas i Malmö den 13 oktober (plus ytterligare 400 som deltar digitalt) är det inte bara för att diskutera och analysera situationen. Överenskomna dokument finns redan, bland annat i Stockholmsdeklarationen från år 2000. Nej, det är för att presentera konkreta och nya åtaganden och insatser.

För att föregå med gott exempel offentliggjorde den svenska regeringen ett stort åtgärdspaket redan den 13 september. I paketet med en budget på cirka 95 miljoner kronor per år, föreslås bland annat ökade resurser till polisen för att jobba med hatbrott i alla dess former, samt mer resurser till säkerhetsinsatser kopplade till judiska församlingar i Sverige.

Malmö på rätt väg

Petra Mårselius är chef för kansliet för Malmöforumet som ligger under utbildningsdepartementet. Hon har jobbat med planeringen av konferensen sedan 2019 och nu på sluttampen är det cirka 15 regeringstjänstepersoner som jobbar med projektet.

Att konferensen hamnar i just Malmö menar hon beror på en rad faktorer. För det första för att Malmö stad ville och erbjöd sig att vara platsen för konferensen. För det andra för att Malmö har en historisk koppling till Förintelsen då många judiska överlevare kom till staden 1945 med de vita bussarna. Men även för att Malmö de senaste åren visat att man är en stad som aktivt arbetar mot rasism och diskriminering.

– Vi har ett gott samarbete med Malmö stad. Många saker gör vi tillsammans, och vi har en löpande och bra dialog med dem, säger Petra Mårselius, kanslichefen för Malmöforumet.

sv
sv