$left
$middle

Judiska kunskapscentret har tagit form och plats inne i Malmö synagoga. Foto: Urszula Striner (Öppna Malmö)

Synagogan välkomnar besökare på nytt sätt

I vinter öppnar ett judiskt kunskapscentrum i Malmö synagoga. Den judiska församlingen i staden välkomnar fler besökare att uppleva judisk kultur, tradition och historia på ett nytt sätt.

Text: Tobias Christoffersson (Öppna Malmö)

En av få större synagogor i Sverige finns på Föreningsgatan i Malmö. Uppförd i morisk stil är den en unik byggnad i staden, välbekant för alla Malmöbor och hem för Judiska församlingen i Malmö sedan 1903. Från och med i oktober är synagogan också hem för ett nytt judiskt kunskaps-
center.

– Redan i dag tar vi emot drygt fem tusen besökare om året, från hela södra Sverige. De flesta är skolelever. Kunskapscentret kommer att visa rikedomen i judiskt liv och ge våra besökare mer av en upplevelse, säger verksamhetsledaren Fredrik Sieradzki.

För alla sinnen

Kunskapscentret utgörs av själva synagogan och en utställning som har byggts in i olika delar av den. Under en guidad rundvandring möter besökarna många berättelser och uttryck för judisk kultur, tradition och historia.

– Ett besök här stimulerar alla sinnen. Du tittar på föremål, bilder och böcker, luktar och smakar på mat och dryck, känner på, provar på och lyssnar, säger utställningsproducenten Sofie Bergkvist.
Hon arbetar även med pedagogiken i kunskapscentret som har skapats i samarbete med Malmö stad.

Personliga berättelser

På ena läktaren finns en digital tidslinje och föremål ur församlingens historia infällda i några av bänkryggarna. I det lilla biblioteket lär besökaren känna de judiska språken, hebreiska och jiddisch, och den judiska boktraditionen. På den andra läktaren är Förintelsen och antisemitism i fokus.

Besökaren möter personliga berättelser om människor som på olika sätt och genom olika tider har drabbats av antisemitism. Som Elieza som brändes till döds 1349, som Stefan som var barn i ghettot i polska Lodz 1940, eller som Simon som vittnar om hot och fördomar i skolan i Malmö år 2000.

– Här bjuder våra guider, som till stor del består av unga medlemmar i församlingen, in till diskussion och eftertanke kring Förintelsen och kring antisemitism i historia och nutid, berättar Fredrik Sieradzki.

Malmö stadsarkiv har tagit fram en kartguide över Malmös judiska historia som sträcker sig över 100 år.

Malmö stadsarkiv har tagit fram en kartguide över Malmös judiska historia som sträcker sig över 100 år.

sv
sv