Våning 3 och 4 i Slottet på Malmö stadsbibliotek renoveras i höst.

Stadsbiblioteket renoverar i Slottet

Måndag 11 oktober påbörjas ett renoveringsarbete på Stadsbiblioteket, i den äldre byggnaden Slottet. Arbetet innebär bland annat att vissa medier kommer att flyttas och att mindre ljudstörningar kan förekomma. Renoveringen väntas vara klar i början av 2022.

Arbetet utförs av hyresvärden Stadsfastigheter och innefattar renovering av golv och väggar. Det är i den äldre delen av biblioteket, Slottet, som arbetet kommer att utföras på våning 3 och 4. Bland annat kommer nya golv att läggas i flera rum, medan andra golv kommer att slipas, och väggar målas.

Samtidigt kommer biblioteket passa på att installera nya studieplatser på våning 4 i Slottet samt även byta ut vissa bokhyllor.

Slottsbyggnad en solig sommardag.

Slottet på Malmö stadsbibliotek.

Så påverkar renovering besökare

Renoveringen innebär att vissa medier på våning 3 och 4 i Slottet kommer att flyttas till våning 2 i Slottet. Detta kommer att ske i olika omgångar. Medier som berörs är inom ämnena matematik, naturvetenskap, historia, geografi, samhällsvetenskap och Malmösamlingen.

Medierna kommer alltid att finnas tillgängliga förutom under två dagar – preliminärt 19 och 20 oktober. Detta gäller medier inom filosofi, psykologi, religion. Dessa två dagar kommer även Tysta rummet och Malmörummet, med tillhörande medier, att vara stängda.

Under renoveringen kommer infodisken, som vanligtvis står på våning 2 i Slottet, att flytta till våning 3 i Slottet. I vissa perioder kommer inte hiss till våning 4 i Slottet att vara tillgänglig.

Högljudd renovering sker nattetid

Det mesta av den högljudda renoveringen, såsom slipning av golv, kommer att ske nattetid. Men vissa ljudstörningar kan förekomma under perioden.

Arbetet beräknas vara klart i början av 2022.