$left
$middle

”Vi klarar av både säkerhet och öppenhet”

Den polisiära säkerhetsinsatsen under Malmöforumet är bland de största i Sverige i modern tid. Vad för slags säkerhetsarrangemang kräver det? Och vad innebär det för Malmöborna, dagarna kring 13 oktober?

Text: Magnus Erlandsson (Öppna Malmö

– Jag har jobbat i Malmö i 20 år och har aldrig varit med om en större polisinsats än den här, säger Mattias Sigfridsson, biträdande chef för polisområde Malmö och operativt ansvarig för polisinsatsen under Malmöforumet.

– Det som gör insatsen så speciell är att den innefattar så många delar. Vi får besök av höga dignitärer från hela världen, och där kan hotbilden vara väldigt skiftande beroende på vilket land eller religiöst samfund de representerar. När hänsyn ska tas till så många olika säkerhetsaspekter blir uppdraget oerhört komplext.

Yttrandefrihet och dialog

Att hitta en balans mellan säkerhet och öppenhet ser Mattias Sigfridsson som en av de stora utmaningarna under konferensen.

– Sverige är ett land som värderar yttrandefrihet väldigt högt. Att få uttrycka sina åsikter måste vara tillåtet även vid ett sådant här tillfälle. Det är en viktig signal att sända ut till resten av världen, att Sverige klarar av både säkerhet och öppenhet. Och det gör vi genom dialog och förberedelser. Tiden då vi poliser ställde upp oss på led och marscherade mot en folkmassa är som tur är förbi.

Under Malmöforumet kommer delar kring Malmömässan att spärras av, liksom delar i centrala Malmö. Man kommer att kunna följa var de olika avspärrningarna är på polisens hemsida.

Hur tycker du att Malmöborna ska planera och agera med hänsyn till dessa speciella omständigheter?
– Vår ambition är att inskränkningarna ska bli så få och så små som möjligt. Men det är klart, har man möjligheten att jobba hemifrån dessa dagar bör man göra det. Allt onödigt resande bör undvikas.

Ulf Nilsson är operativt ansvarig för säkerhetsplaneringen från Malmö stad.
– Detta är ju en gigantisk säkerhetsinsats, framförallt för polisen som vi samverkar nära med och stödjer i planeringen. Kommunens primära fokus är att se till att staden fungerar så normalt som möjligt trots den höga säkerhetsnivån. Det gäller alltifrån förskolor och hemtjänst till drift av el och vatten, säger han.

Förstärker bemanning

Malmö stad kommer därför att förstärka sin bemanning och sätta in extra resurser dagarna kring den 13 oktober. Men redan i mitten av september påbörjades säkerhetsarbetet.

– Det är föremål som måste flyttas, plockas bort eller ställas upp. Vissa underhållsarbeten i staden måste eventuellt planeras om eller pausas. Främst i området där konferensen äger rum, men det kan bli aktuellt även på andra platser i staden, säger Ulf Nilsson.

Han betonar att arbetet sker på polisens initiativ, men att det är många som är med och bidrar: Malmö stads organisation, Region Skåne, Länsstyrelsen, Tullverket, Kustbevakningen, Försvarsmakten, Räddningstjänsten, men också civilsamhället och näringslivet.

– Det här är ett lagarbete. Tillsammans ska vi visa att Malmö är den öppna staden, säger Ulf Nilsson.

sv
sv