$left
$middle

Malmö Museer visar utställning om de Vita bussarna på Malmöforumet

Den 13 oktober arrangeras regeringens forum för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism – Malmö Forum. På mässan deltar Malmö Museer med en utställning om räddningsaktionen de Vita bussarna.

År 2020 var det 75 år sedan andra världskriget tog slut och Auschwitz-Birkenau befriades. Den svenska regeringen har bjudit in stats- och regeringschefer från 50 länder samt forskare och experter att delta i Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism.

Malmö Museer har fått i uppdrag av Regeringskansliet att under Malmöforumet visa en utställning om räddningsaktionen med de Vita bussarna. Utställningen kommer uppföras intill en av de vita bussar som finns bevarade i Sverige. Aktionen ägde rum i svenska Röda Korsets regi med stöd från samlingsregeringen och med hjälp av försvaret och kom att bli en av Sveriges mest kända humanitära hjälpaktioner.

– Vi är såklart mycket stolta över att regeringen har gett oss förtroende att visa utställningen på Malmöforumet. Historien om de Vita bussarna och de människor som räddades i aktionen är stark och har en nära koppling till Malmö Museer. I april 1945 ställde museet på mycket kort tid om från museiverksamhet till flyktingförläggning och under den våren och sommaren fick omkring 2000 flyktingar tillfällig bostad på museet, säger Biljana Topalova-Casadiego, museichef på Malmö Museer.

Samuel Thelin är utställningsproducent och under forumet ska han berätta om de vita bussarna för konferensens delegater. Deltagarna kommer också ha möjlighet att gå in i den vita bussen.

– Historien om de Vita bussarna och räddningsaktionen säger något om både Malmös dåtid och nutid, då Malmö flera gånger genom historien öppnat sina armar för människor på flykt. Den vita bussen är en stark symbol för just det. Jag ser fram emot att delta på mässan och fördjupa samtalet om denna viktiga del av Malmös och Sveriges historia, säger Samuel Thelin, utställningsproducent på Malmö Museer.

Större version av utställningen på museet

På Malmö Museer visas utställningen Välkommen till Sverige som är en större och bredare version om räddningsaktionen med de Vita bussarna än den som visas på Malmö Forum. Utanför museets entré, skyddad en monter, står en av de bevarade Vita bussarna tillgänglig årets alla dagar. Utställningen belyser också på ett djupare sätt museet som flyktingförläggning 1945.

I samband med Malmö Forum visas även utställningen Vi och Dom – en utställning om hatbrott.

sv
sv