$left
$middle

"Tillväxtfrågorna är förutsättning för välfärd och välstånd"

Så är det dags att få möta Pontus Braunerhjelm i Tillväxtkommissionen. Varför har du valt att vara en av kommissionärerna i Tillväxtkommissionen?

- Jag tycker att tillväxtfrågorna är centralt viktiga, det är förutsättning för välfärd och välstånd. Jag ser att de sedan ett par år tillbaka utmanas och nyanseras. Är tillväxten på det sätt vi är vana att se tillväxt verkligen ett synsätt som fungerar i framtiden? Nja, tror jag. Vi måste se mer till helheten och hållbarheten. Alla har inte kunnat ta del av de senaste decenniernas tillväxt och alltför för stora ojämlikheter har en negativ påverkan på tillväxt. Som jag ser det handlar det om att alla måste få förutsättningar att bidra till men också ta del av tillväxtprocessen.

Berätta om din bakgrund.
- Jag är professor i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, professor vid Institutionen för industriell ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH och forskningsledare vid Entreprenörskapsforum.

- Jag har jobbat ungefär tio år på Institutet för Näringslivsforskning och fem år på Studieförbundet för Näringsliv och Samhälle (SNS). Därefter KTH. 2006 blev jag tillfrågad att vara huvudsekreterare för Globaliseringsrådet. Efter detta blev jag chef för Entreprenörskapsforum och var samtidigt prefekt på Institutionen för industriell ekonomi på KTH. Jag klev av rollen som chef på Entreprenörskapsforum 2015 och ledde regeringens Entreprenörskapsutredning 2014-2016. Jag medverkade också i framtidsminister Kristina Perssons Framtidsråd. Nu senast har jag varit ledamot i Omstartskommissionen, om vad som behöver göras post covid-19. Och nu: Tillväxtkommissionen!

Hur ser du på hur Malmö kan fortsätta öka sin tillväxt hållbart och inkluderande?
- Malmö verkar ha många fördelar. Staden är Sveriges brohuvud mot Europa och Köpenhamn. Därmed finns en unik möjlighet till samverkan och integrering med ett huvudstadsområde i ett annat land. I närområdet finns dessutom spetskompetens inom flera områden. Malmö har dessutom en mångfald som få städer i Sverige har. De delarna också del av utmaningarna, men totalt sett borde det vara en bra grogrund för tillväxt om rätt förutsättningar ges. Hur vi får med oss de invandrargrupper som haft svårt att få jobb och klara försörjningen? Hur kan de aktivt kunna ta del av möjligheterna som finns? Hur bryter man utanförskap? De delarna blir centralt viktiga i Tillväxtkommissionens arbete. Medierapportering om brottslighet och antisemitism svärtar ner bilden av Malmö. Samtidigt hör jag hur det talas om att Malmö är en ”het” stad i i jämförelse med Stockholm, den beskrivs som mer öppen och med plats för alla. Bilden är alltså lite tudelad vilket kan ha effekt på hur attraktivt Malmö upplevs för jobbsökande och företag.

Till sist: vad är det bästa med Malmö?
- Atmosfären med den större mångfalden som bidrar till ett intressant samhälle. Staden skulle kunna bli Sveriges New York, brytningen mellan olika perspektiv och människor gör livet i stort och miljön intressant.

Pontus Braunerhjelm
sv
sv