$left
$middle

"För mig bygger tillväxt på att vara inkluderande och hållbar"

Yasemin Arhan Modéer är grundare och VD för Altitude Meetings och The Bridge och en av kommissionärerna i Tillväxtkommissionen.

Yasemin Arhan Modéer

Berätta om dig.

- Jag är grundare av och VD för Altitude Meetings och The Bridge. Vi ordnar alla typer av möten, digitala, fysiska och hybridmöten.

- Vi går upp på morgonen av två anledningar: för att jobba med två av våra viktigaste samhällsfrågor: klimatet och demokratin. I begreppet demokrati inkluderar vi förutom det mest givna; demokratin i sig, så även inkludering och synliggörande av unga, barn och personer i utanförskap, mångfald, tillgänglighet och social hållbarhet. Utan klimat- och demokratitänk kan vi prata hur mycket vi vill om tillväxt, detta är en del av vår framtida tillväxt. Vi använder möten i alla former som verktyg för att inkludera, diskutera och belysa de frågorna. Samtidigt vill vi visa att det går att förändra genom att sätta igång och göra saker, att leva som man lär. Till exempel flyger vi inte inrikes, vi var tidigt ute bland mötesarrangörer att sopsortera, vi serverar inte kött på våra anläggningar eller använder plastglas eller plastbestick. För att nämna något. Det är vårt sätt ”walk the talk”: att visa att alla kan bidra till ett bättre klimat och samhälle.

Varför har du valt att vara en av kommissionärerna i Tillväxtkommissionen?

- Jag tycker att Tillväxtkommissionens ansats är väldigt viktig: att skapa hållbar tillväxt för staden där vi inkluderar klimat och social hållbarhet. För mig är det inte tillväxt ELLER klimat och social hållbarhet. De förutsätter varandra, för mig bygger tillväxt på att vara inkluderande och hållbar. De båda parametrarna ska vara en självklar del av tillväxt. Vi måste se till att vi får en stad som fortsätter växa och i det krävs att alla synliggörs och inkluderas, vi vet att det är det som också ger mer innovation, bättre resultat och framgång. Med det i fokus hoppas jag att jag kan bidra till att utveckla tillväxten i Malmö.

Hur ser du på hur Malmö kan fortsätta öka sin tillväxt hållbart och inkluderande?

- Som sagt, begreppen förutsätter varandra. Bygger vi det rätt från början och testar hur vi kan bryta mönstren i hur vi ser på arbetskraft och innovation, att våga satsa på nya områden, människor och på unga så tror jag vi kan få en ökad tillväxt som också inkluderar alla Malmöbor. På så vis blir tillväxten hållbar.

Till sist: vad är det bästa med Malmö?

- Det är mångfalden! Inga bara detta med att vi är många nationaliteter i staden utan också att staden både är ruff och tillrättalagd. Här finns alla sidor. I Malmö får man vara på sitt sätt och det ger en enorm möjlighet att testa nya sätt.

sv
sv