$left
$middle

Skolan startar hösten 2022 Malmö Universitets lokaler på Citadellsvägen 7. Foto: Pelle Jernryd, Malmö stad Foto: Foto: Pelle Jernryd

Malmö Citadellsgymnasium startar nästa höst

För första gången på länge ska en ny gymnasieskola byggas i Malmö. Malmö Citadellsgymnasium väntas stå klar hösten 2024. Det nya gymnasiet startas i tillfälliga lokaler hos Malmö Universitet redan till höstterminen 2022 och får en inriktning mot innovation och hållbar utveckling.

– Malmö växer och antalet unga Malmöbor blir fler de kommande åren. Det är oerhört glädjande och absolut nödvändigt att vi kan möta den utvecklingen med en helt ny gymnasieskola. Genom att starta redan nästa höst skapar vi goda förutsättningar att etablera vårt nya gymnasium, säger Anneli Schwartz, direktör för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Enligt prognoserna väntas antalet personer i gymnasieåldern bli cirka 5 000 fler i Malmö fram till 2031. Det är anledningen till att Malmö stad för första gången på länge har bestämt att det ska byggas en helt ny kommunal gymnasieskola i staden. Den nya skolan ska börja byggas i höst vid Citadellsvägen i centrala Malmö och väntas stå färdig till höstterminen 2024.

Den nya skolan som får namnet Malmö Citadellsgymnasium byggs i fyra våningar och blir cirka 15 000 kvadratmeter stor. Den ska rymma minst 1 200 elever och 150 anställda, med möjlighet att utöka antalet till 1 400 elever.

Redan under 2022 väntas antalet elever i Malmö bli runt 400 fler. Därför kommer Malmö Citadellsgymnasium att starta redan till höstterminen 2022. Det sker i tillfälliga lokaler hos Malmö Universitet på Citadellsvägen 7. Det vill säga enbart ett hundratal meter från där den nya skolan ska byggas.

Det nya gymnasiet innehåller när det drar igång fyra olika program. Det är ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet samt yrkesprogrammet försäljning och service.

Målsättningen är att Malmö Citadellsgymnasium ska bli den första kommunala skolan i Malmö med en profilering mot innovation och hållbar utveckling. Tanken är bland annat att entreprenörskap ska genomsyra skolan på flera sätt. Exempelvis så kommer det att ske samverkan offentlig sektor, företag och idéburen sektor.

– Både lärare och elever kommer att få vara med och forma sin nya skola. Vår vision är att alla skolans utbildningar får en tydlig inriktning mot framtidens arbets­marknad där den nya tidens företagande, digitalisering och teknik tar allt större plats, säger Anneli Schwartz.

sv
sv