$left
$middle

Foto: Miljöförvaltningen

En källa till den störande lukten i Malmö hittad

Miljöförvaltningen har lokaliserat ett företag i Oljehamnen som en av källorna till den dåliga lukt som har känts i Malmö sedan i våras.

Genom ett idogt fältarbete har miljöinspektörer från miljöförvaltningen i Malmö stad slutligen lyckats identifiera en av källorna till den dåliga lukt som gäckat staden sedan i våras. Företaget Peab Asfalt konstateras nu vara åtminstone en av källorna till lukten. Företaget importerar bitumen, som används som bindemedel i asfalt, och som kommer från råolja som raffinerats. Särskilt bitumen som lagras varmt kan orsaka lukt som kan upplevas som en blandning mellan bränd olja och asfalt. Den bitumen som används nu avger lukt när det ligger i cisterner i företagets depå i Oljehamnen.


- Detta är en av de källor till dålig lukt som vi nu har hittat efter att ha sammanställt uppgifter från bland annat Malmöbor som hört av sig till miljöförvaltningen. Vi vet inte om detta är den enda källan, utan vi fortsätter att analysera inkomna klagomål tillsammans med vindriktning med mera, säger Susanna Gustafsson, miljöingenjör på miljöförvaltningen.

Enligt Peab Asfalt arbetar företaget just nu med att utveckla en teknik för att lösa luktproblemen genom en så kallad inhibitor, ett ämne som ska tillsättas till bitumen för att reducera lukten.

Miljöförvaltningen har fått in omkring 1000 klagomål på störande lukt i Malmö sedan i våras. Normalt brukar antalet klagomål på dålig lukt ligga på ett tiotal under jämförbar tid.

- Tack till alla som hört av sig, bland annat via vårt webbformulär. Information från allmänheten är ett bra verktyg i arbetet med att lokalisera luktkällor, säger Susanna Gustafsson.

Nu fortsätter arbetet med att identifiera eventuellt ytterligare källor till lukterna.

Tidigare nyhet om lukten i Malmö

Möjlighet att rapportera konstigt lukt i Malmö


sv
sv