$left
$middle

Malmö stad vill bli ännu bättre på hantering av markanvisningar

I slutet av oktober kommer en enkät att gå ut till ett antal byggaktörer som varit i kontakt med Malmö stad kring markanvisningar. Enkäten ska ligga till grund för hur staden kan förbättra sitt arbete och sin service kring markanvisningar.

I slutet av oktober kommer fastighets- och gatukontoret att skicka ut en (digital) enkät till ett antal byggaktörer som under 2019 och 2020 varit i kontakt med kommunen kring markanvisningar. Enkäten innehåller ett antal frågor där respondenterna ska få ge sin bild av hur nöjda de är med Malmö stads arbete med markanvisningar på en 10-gradig skala. En del av enkäten innehåller mer generella frågor medan den andra delen fokuserar mer på vissa delar av arbetet. En möjlighet till att lämna fritextsvar kommer också att finnas.

– Vi vill mäta marknadens nöjdhet med vårt jobb med markanvisningar. Omdömena kommer att bidra med viktig kunskap till vår utveckling. Vi vill förstås vara en bra part att samarbeta med i stadsutvecklingsfrågor, förklarar Sarah von Liewen, chef för fastighetsavdelningen på fastighets- och gatukontoret.

Ett antal steg har redan tagits för att utveckla processen kring markanvisningar. Till exempel har en ny markanvisningspolicy kommit på plats och en ny webbsida om markanvisningar tagits fram.

– Vad jag känner till är Malmö först av Sveriges kommuner att ta fram ett så kallat NKI, ett ”Nöjd kundindex”, för sitt markanvisningsarbete. Det känns både spännande och roligt, avslutar Sarah.

En markanvisning innebär en rätt för en intressent att under en viss tid och på givna villkor få förhandla med kommunen om förutsättningarna för att genomföra bebyggelse inom visst markområde som kommunen äger. Det är tekniska nämnden som fattar beslut om att godkänna markanvisningar, medan det är fastighets- och gatukontoret som hanterar markanvisningarna.

sv
sv