$left
$middle

Linnéa Carlsson får uppdraget att gestalta Elma Danielsson

Nästa år får Malmö en skulptur av Elma Danielsson och hennes gärning. Skulpturen blir den första av en namngiven kvinna i staden och uppdraget att gestalta henne går till konstnären Linnéa Carlsson.

Att Elma Danielsson ska gestaltas är ett viktigt steg i att lyfta upp kvinnors gärningar som påverkat Malmös historia och utveckling. Samtidigt är gestaltningen avsedd som en påminnelse om Elma Danielssons engagemang för ett jämlikt samhälle. Konstverket kommer att placeras i Rörsjöparken i Malmö.

– Elma levde i en brytningstid, och hon var tidigt ute, en pionjär. För att ge en bild av henne och hennes gärning behöver vi åstadkomma en visuell krock. I min gestaltning sker det just mellan att hennes kläder signalerar sent 1800-tal men också en kvinnlighet som inte tonas ner utan bryskt tar plats och en pose som signalerar styrka, mod och kraft, säger konstnären Linnéa Carlsson.

En central del av verket är den aktiva kroppspose som Elma Danielsson ges i sin gestaltning som är ovanlig när kvinnor gestaltas publikt. Linnéa Carlsson har tidigare arbetet med det utforskande skulpturprojektet Male Nude (2020) som undersöker hur kvinnor och män porträtteras utifrån sin kroppsposition i det offentliga rummet och den erfarenheten har varit viktig under skissarbetet.

Det finns idag inga skulpturer av namngivna kvinnor i Malmös offentliga rum. Framställningen av Elma Danielsson blir därför betydelsefull för Malmös historia, där kvinnors samhällsengagemang nu får en större betydelse.

– Det känns fantastiskt, och fortfarande lite smått overkligt, att det verkligen ska bli en skulptur av Elma Danielsson. Det gläder mig att Malmö äntligen får sin första staty av en namngiven, historisk kvinna och att Elma Danielsson får en fysisk närvaro i staden som hon kämpat så för att förbättra, säger Eva Bonde som initierade projektet via ett medborgarförslag.

Uppdraget att göra en konstnärlig gestaltning som uppmärksammar Elma Danielssons gärning utannonserades tidigare i år. Av de konstnärer som lämnade intresseanmälan valdes tre ut som fick lämna skissförslag (anbud) och det vinnande förslaget är Linnéa Carlssons. Produktionen av konstverket inleds under hösten och sker i samarbete mellan konstnären Linnéa Carlsson och Malmö stads berörda förvaltningar. Malmö Förskönings- och planteringsförening bidrar med finansiering av verket. Konstverket ska invigas under 2022.

Mer om Elma Danielsson


Elma Danielsson var en svensk journalist och förkämpe för kvinnor och barns rättigheter. Under större delen av sitt liv förde hon en outtröttlig kamp för att stärka socioekonomiskt utsatta kvinnor och barns rättigheter och levnadsvillkor i samhället. Hennes engagemang spred sig och gjorde att kvinnor började ansluta sig i kampen för jämställda rättigheter och bättre arbets- och levnadsvillkor. Elma Danielsson verkade 1888–1936 i Malmö och var bosatt i kvarteren kring Möllevången. Hon var en viktig medarbetare på tidningen Arbetet där hon var journalist och under en tid även tidningens chefredaktör. 1901 valdes Elma Danielsson som första kvinna in i Malmö arbetarkommuns styrelse.

Mer om Linnéa Carlsson


Linnéa Carlsson är född 1975 och bor och arbetar i Malmö. Hon är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och har ställts ut på ett flertal konsthallar och gallerier. Ett urval är Rotundan, Tjörnedala Konsthall, galleri Molekyl, Ystad Konsthall, Edsvik Konsthall, Galleri Thomas Wallner, Ljungbergsmuseet och Skånes Konstförening.

sv
sv