$left
$middle

Fler Malmöbor känner sig trygga och färre utsätts för brott

Nära 4000 Malmöbor har deltagit i årets trygghetsmätning som polisen gör i samarbete med Malmö stad. Andelen Malmöbor som uppger att de inte utsatts för något brott de senaste 12 månaderna är 75 procent. Det är det högsta värdet sedan frågan ställdes första gången 2009.

- Polisen och Malmö stad har en bra uppfattning om lokala problembilder. Men trygghet och säkerhet är något vi skapar tillsammans med medborgarna och observationerna från så här många människor hjälper oss att tidigt upptäcka trender. Deras svar ligger till grund för det gemensamma arbetet mellan oss och andra samhällsaktörer, säger Petra Stenkula, polisområdeschef i Malmö.

Utsatthet för mängdbrott (våld, stöld och skadegörelse) ligger på 18 % år 2021. Det är den lägsta siffran över alla 21 år som mätningarna pågått. Indikatorerna för oro för brott har för alla fyra problemtyper reducerats de senaste fem åren.

Trygghetsmätningen 2021 Pdf, 592.8 kB.

Samverkan är nyckeln till framgång

God samverkan mellan Malmö stad, polisen och lokalsamhället med medborgarlöften och dialog är viktiga hörnstenar i den trygghetsskapande strategin. Även initiativ som Sluta Skjut och samverkansmodellen BID (Boende, Integration, Dialog) bidrar på lång sikt till en ökad trygghet.

- Det är glädjande att se att när Malmö stad och Polisen arbetar tillsammans med gemensamt fokus inom en rad områden, så skapar vi ökad trygghet för Malmöborna. Trygghetsmätningen är ett verktyg bland andra som visar vad vi gemensamt bör fokusera på och vi kan sätta in åtgärder där det behövs, säger Anna von Reis, chef för individ- och familjeomsorgens avdelningsinsats, på Malmö stad.

Positiv start för ordningsvakter på Möllevången

Den enda stadsdel i Malmö som idag har anmärkningsvärt höga problemnivåer är Möllevången. En stor utmaning är den öppna droghandeln. Påfallande många som svarat säger att de observerat narkotikaförsäljning i området. En orsak till att Möllevången sticker ut är dess placering; centralt i Malmö nära tåg och busstation och med ett rikt restaurang- och nöjesliv. Där många människor rör sig, dit söker sig också narkotikaförsäljare.

För att förbättra situationen på Möllevången kommer polisen att ha en fortsatt hög närvaro och fortsatt samarbete med lokalsamhället, de boende och Malmö stad genom bland annat medborgarlöften.

- Satsningen på kommunala ordningsvakter som inleddes i somras är mycket positiv och uppskattat av både boende och näringsidkare. Detta kommer förhoppningsvis att återspegla sig i resultaten för trygghetsmätningen över tid, säger Ulf Nilsson, enhetschef för säkerhet och beredskap, på Malmö stad.

Åtgärder mot fortsatt nedskräpning

Nedskräpningen är tyvärr ett fortsatt problem i Malmö. Fastighets- och gatukontoret är beställare av renhållningen på den allmänna platsmarken och har under året implementerat ett nytt driftavtal för skötseln av stadens mark.

Flera förbättringspunkter har gjorts i avtalet såsom kortare insatstid, städning alla dagar i veckan på publika platser etc. Det nya avtalet har arbetats in under 2021 och här har vi förhoppningen att vi ska se positiva resultat under 2022.

- Vi har också förstärkt arbetet med beteendepåverkan och information gällande nedskräpningen, detta arbete är vi övertygande om att det kommer ge effekt på sikt. På utsatta platser kommer vi att fortsätta och även utöka samarbetet med fastighetsägarna för att få ett helhetsresultat i området. Vi ser också över utrustning och teknik både för att minska nedskräpningen och att det ska gå lättare att sköta våra ytor, säger Lars Johansson, enhetschef park- och gatumiljöenheten, Malmö stad.

Mer info

För mer detaljerad info om resultatet och trygghetsmätningen i allmänhet kontakta polisen.

sv
sv